Straff för aktiv dödshjälp

FRÅGA
Vad skulle straffet vara för en läkare som på patientens begäran gav aktiv dödshjälp? Patienten led av kronisk smärta och var förlamad.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är viktigt i sammanhanget att skilja på passiv och aktiv dödshjälp.

Med passiv dödshjälp menas att läkare kan avsluta livsuppehållande behandling för patienter vars hjärnor totalt och återkalleligt har förlorat samtliga funktioner. Detta är lagligt och genomförbart för läkare i Sverige, enligt lag om kriterier för bestämmande av människans död (1987:269).

Aktiv dödshjälp kännetecknas av ett självständigt handlande av en person som i sin tur leder till att en annan person förlorar sitt liv. I rättsfallet NJA 1979 s.802 hade en läkare genom bland annat injektioner tagit livet av en förlamad patient. Gärningen ansågs självständig i den bemärkelsen att det var den aktiva handlingen (injektionerna) som ledde till den förlamade personens död. Detta gjorde gärningen brottslig. Det hade ingen rättslig betydelse att den förlamade mannen gav sitt samtycke eftersom att det inte är möjligt att samtycka till mord, enligt 24:7 brottsbalken (BrB). Utifrån din beskrivning skulle en läkare som på patientens begäran aktivt framkallar patientens död sannolikt dömas för mord alternativt dråp enligt 3 kap. 1-2§ BrB.

Straffet

Förutsatt att läkaren i din beskrivning begår en gärning som uppfattas som aktiv dödshjälp, dvs ett självständigt handlande som leder till att patienten avlider, torde läkaren dömas till dråp enligt ovanstående lagrum. Den lagstadgade påföljden för dråp är fängelse i lägst sex år och högst tio år. Eftersom att det finns omständigheter i målet som är förmildrande för läkaren (patienten har önskat sin egen död) så ligger det troligtvis närmare till hands att döma läkaren för dråp istället för mord. Vägledning kan dras från rätten i NJA 1979 s.802, där domstolen dömde läkaren för dråp och bestämde påföljden till fängelse i sex år.

Om du har ytterligare frågor kan du höra av dig till vår telefonrådgivning 08-533 300 04
Öppettiderna är måndag–fredag kl. 10.00–16.00

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97662)