FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/09/2015

Störningsanmälan

Hur formuleras en störningsanmälan?

Hur många ggr skall varning ske innan ärendet går vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller en störningsanmälan och dess formalia finns det på internet blanketter att skriva ut och fylla i för olika hyresvärdar/föreningar. Om du inte hittar en blankett för din hyresvärd/förening kan blanketterna du finner på nätet användas som inspiration/mall på hur en störningsanmälan ska utformas. Det finns nämligen i lagen inte några exakta uppställda krav på hur en störningsanmälan ska se ut. I din störningsanmälan är det dock viktigt att du får fram vad för slags störning det handlar om samt föra en logg med datum och klockslag när störningarna äger rum. Dessa kommer sedan att användas som bevis mot den person som utfört störnignarna. När det gäller störningar är utryckning av Störningsjouren tydliga bevis. Det är dock viktigt att påpeka att störningarna måste vara av en viss grad och att de inte endast får förekomma vid enstaka tillfällen, det ska med andra ord vara tal om upprepade störningsmoment. Den vägledning man får av lagen gällande störningar finns reglerad i 12:25 JB där det stadgas att de som bor i omgivningen inte ska utsättas för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön.

Innan du skickar in din störningsanmälan vill jag dock rekommendera dig att först knacka på hos den personen som stör och berätta för honom eller henne att du blir störd av den pågående aktiviteten. Många gånger är det nämligen så att han eller hon inte är medveten om att ljudet stör i den grad som en annan upplever det. Du kanske redan har pratat med den personen som stör men för att vara tydlig i mitt svar ville jag nämna den första åtgärden som bör vidtas. För att vara extra tydlig vill jag dessutom nämna att när man bor i ett flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör sina grannar och viss acceptans för störningar måste därför finnas. Däremot ska man inte behöva stå ut med återkommande störningar och förekommer det i ens närhet ska man självklart ta sig rätten att säga till den person som stör omgivningen.

Om jag uppfattat din fråga rätt undrar du hur många varningar som ska lämnas till hyresvärden/föreningen för att åtgärder mot den störande personen ska kopplas in, till exempel att hyresavtalet ska upphöra eller förverkas. Om det är fel uppfattat får du mer än gärna kontakta mig så hjälper jag dig gärna vidare.
För att svara på din fråga behöver du bara lämna in en störningsanmälan till din hyresvärd/förening som därefter kommer att ta kontakt med personen som stör (det förutsätter dock att störningsanmälan innehåller konkret fakta, till exempel innehållandes datum och klockslag). Om hyresvärden/föreningen kan konstatera att en störning ägt rum görs i regel hembesök eller utskickande av ett varningsbrev med uppmaning att omedelbart upphöra med beteendet. Om personen i fråga inte förbättrar sitt beteende efter att han eller hon har fått del av tillsägelsen kan bostaden sägas upp eller förverkas enligt 42 § 1 st. 6 p. JB. I regel vad gäller störningar krävs ofta fler än ett varningsbrev från hyresvärden/föreningen för att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren ska tvingas flytta. Däremellan vidtas andra åtgärder, till exempel att han eller hon som stör är skyldig att betala avgiften från Störningsjouren. Räknas störningen som särskilt allvarlig, kan det dock leda till att hyresgästen sägs upp utan varningsbrev.

Hoppas du fått svar på din fråga men om så inte är fallet är du mer än välkommen att kontakta mig igen!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”