Störning från granne

2021-04-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,undrar hur mycket ska/faar man tollerera lördag och söndag av grannens odjud, dvs dennes grävmaskin och traktor som om vartannat är igaang mellan 6 - 7 timmar. Avstaandet mellan oss ca. 20m. Definitionen "skälig" verkar var myckt tänjbar......
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att det rör sig om en granne som utför arbete med grävningsmaskin vilket utgör störningar för er. Det framkommer dock inte med säkerhet huruvida ni bor i en villa men jag utgår från att detta är fallet.

Det finns bestämmelser i Miljöbalk (1998:808) (MB) som gäller störningar från grannar. Buller klassas som en störning, dock finns det vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna kräva skadestånd för denna störning (32 kap. 3 § MB). Det ska handla om en viss grad av onormal störning som inte är rimligt att acceptera, vilket varierar från fall till fall.

Även i Jordabalk (1970:994) (JB) finns reglerat att den som nyttjar en fast egendom ska ta hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Utifrån din fråga handlar det om en granne som brukar grävmaskin och traktor, jag vet inte exakt i vilken omfattning detta sker men det är även så att om en person utför grävning och liknande arbete på sin fastighet måste denne vidta skyddsåtgärder för att förebygga skada på angränsande fastigheter. I ditt fall verkar det däremot endast vara fråga om störning snarare än andra skador, men det skulle även kunna bli fråga om ersättning av skador till följd av detta arbete (32 kap MB).

Det skulle möjligtvis kunna bli fråga om ofredande enligt Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 7 §. Om grannen blivit tillsagd angående sitt störande men sedan ändå fortsätter med störningen kan det bedömas som ofredande. Däremot kan detta vara svårt att bevisa beroende på i vilken utsträckning grannen stör, men det skulle kunna bli aktuellt att kontakta polisen beroende på hur omständigheterna i ditt fall ser ut mer specifikt.

En möjlighet är också att ta upp detta ifall ni har en samfällighet för villaägarna i ditt område där frågan om störning kan lyftas. Ett första steg kan vara att säga till grannen, men om det går så pass långt att störningarna fortsätter eller blir värre på något sätt kan det rekommenderas att kontakta polisen. Omständigheterna ser dock annorlunda ut ifall du inte bor i en villa.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96482)