Stormfallet träd på tomt - vem ansvarar för nedtagning och bortforsling?

2020-07-31 i Fastighet
FRÅGA
Ett halvt stormfällt träd hänger in över min tomt och upplevs nu som ett mycket farligt område. Det behövs med säkerhet proffesionel kunskap/hjälp till för att få trädet säkert fällt?Det finns även en risk för en liten byggnad på min tomt.Vem har ansvar för åtgärd i detta fall?Vänligen Gun-Britt
SVAR

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kapitlet 1 § jordabalken, vilken du kan hitta här, har alla fastighetsägare ett ansvar att ta hand om och vårda sin fastighet så att omgivningen runt om inte störs. Att ett halvt stormfällt träd hänger in över din tomt innebär givetvis en olägenhet för dig. Först och främst är det fastighetsägaren där trädet står som ansvarar för att undanröja trädet. Det innebär att du bör kontakta fastighetsägaren där trädet står och påtala att det utgör en olägenhet/säkerhetsrisk för dig och din fastighet. Om fastighetsägaren inte tar sitt ansvar och ordnar med nedtagning och bortforsling av trädet så har du rätt att själv ta ned och föra bort trädet, se 3 kapitlet 2 § jordabalken.

Mitt tips till dig är även att dokumentera hur trädet ser ut genom att ta bilder, och sedan påtala fastighetsägaren att trädet utgör en risk och skulle kunna skada byggnaden på din tomt. Det kan få betydelse vid en eventuell tvist och försäkringsfall om en skada skulle uppstå på din fastighet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?