Störiga grannar

2021-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Har byggt pool och händer att det kan bli en del plask och stojjande från barn (o vuxna) i den. Grannen har aldrig påtalat det som störande, men satte ut en bergsprängare intill oss på midsommarafton. Det blev kommersiell radio i flera timmar då vi satt och åt/försökte prata med varandra. Vår 'fest' var med 2 barnfamiljer totalt, lugnt o sansat. Grannen ignorerade dörrknack. Polisen hade annat för sig. Frågan så: visst måste vi väl få ha ljud, lek o skratt, kanske lite musik, kring poolen? Om det är rimligt. Helt knäpptyst kan väl ingen kräva. Funderar på vindskydd som kan dras för, ca 1.8m högt 6m långt, vid tomtgränsen. Det borde vara ok?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att man inte får störa sina grannar hur mycket som helst. Men tyvärr är reglerna inte så tydliga. Exempelvis finns det inte någon lagstiftning som reglerar när man får klippa gräsmattan, när och om man får spela hög musik eller göra en renovation.

Grannerättslig lagstiftning:

Däremot finns det några bestämmelser som reglerar hur man ska vara mot sina grannar. Av exempelvis jordabalken framgår det att var och en vid nyttjandet av sin egen eller annans egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Miljöbalken anger att användning av byggnader eller mark som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller kan anses vara miljöfarlig verksamhet. Men som ovan nämnts så är reglerna inte särskilt tydliga och det finns inte någon lagstiftning som anger t.ex när man får spela hög musik och hur länge.

Prata med din granne

Om du märker att grannarna har stört sig så anser jag att den bästa lösningen är att prata med din granne. Oftast lönar sig att prata med sin granne om du upplever att du störs av något. Om problemet ändå inte går att lösa kan det vara läge att vända sig till kommunen, exempelvis vid störande ljud då du kontaktar miljö – och hälsoskyddsnämnden. De bedömer om störningen utgör en skada eller olägenhet för din hälsa. Om de kommer fram till att så är fallet kan de förelägga fastighetsägaren att göra ändringar. Men i ditt fall anser jag att det senare inte är aktuellt.

Vad krävs för att kommunen ska ingripa?

För att kommunen ska agera, måste det röra sig om allvarliga och återkommande störningar under tider som inte anses acceptabla. Kommunen kommer med stor sannolikhet inte att ingripa om det rör sig om en fest, eller ljud från badande i poolen, då detta är något som du får göra.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända hos oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96507)