Störande ljud i bostadsrättsföreningar

2020-04-16 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Vi har under flera års tid haft stora problem med en granne som bor under oss som bankar på väggen så fort mina barn rör sig i huset. Jag har två barn 11 och 7 år. Vi är inte hemma under stora delar av dygnet då vi jobbar och barnen går i skolan 8-15. Under flera av dagarna i veckan har barnen även fritidsaktiviteter efter skolan vilket också betyder att vi inte är hemma under dessa timmar. Så det är tyst i våran lägenhet under större delen av dygnet. När barnen sedan kommer hem från skola eller aktiviteter brukar de oftast vara mycket trötta och helst sitta och kolla på tv eller ipad. För att få se lite aktiva brukar jag då få tvinga de at stänga av elektronik och leka istället. Då blir det lite liv i barnen och de leker och har sig under totalt MAX 1 timme. Under den timmen förekommer det spring och lek och allmänt kul som barnen gör tillsammans. problemet är att grannen då direkt barnen springer tycker att det är lämpligt att banka på väggen för att det låter för mycket. Mina barn blir rädda för bankandet och blir alldeles stela och har sedan svårt att fortsätta leken. detta har blivit en helt odräglig situation för oss. Jag har börjar känna stark ångest när mina barn springer eller leker för att jag vet att han kommer att slå på väggen efter någon minut. Barnen har bokstavligen börjat gå på tå hemma för att undvika få bankningar från grannen. Föreningen har försökt medla men det har inte hjälpt och de säger nu att de inte kan göra något mer då han har en bostadsrätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du och dina barn, liksom din granne, bor i en bostadsrätt. Regler om bostadsrätt finns i Bostadsrättslagen. Om det skulle vara så att du bor i en hyresrätt så gäller i princip samma sak för hyresrätter. Jag länkar till ett annat av mina Lawline-svar som rör störningar i hyresrätter här.

Om störningar i allmänhet:

När en bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö (7 kap 9 § Bostadsrättslagen). Bostadsrättshalvaren är skyldig att undvika störande beteende när han eller hon använder lägenheten. Vanliga exempel på störningar är nedskräpning, störande ljud i form av t.ex. musik eller skrik, hot och aggressivt beteende. Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla. Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Inte alla former av störningar som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa eller som kan försämra deras bostadsmiljö utgör störningar i boendet. Det är nämligen ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus att det förekommer vissa lindriga störningar som måste accepteras. Som exempel nämns att lekande barn kan störa sömnen för en granne som jobbar natt och sover dagtid. I bedömningen över vilka störningar som måste accepteras tar man inte hänsyn till extra känsliga personer utan man får söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla.

I ditt fall:

Utifrån din beskrivning verkar dina ljud pågå under dagtid och de verkar vara den typen av störningar som räknas som normalgraden. Lekande barn i den omfattning du har beskrivit under dagtid är någonting som din granne måste tåla.

Det var tråkigt att höra att det inte hjälpte att prata med din föreningen. Föreningen har en skyldighet att agera och kan inte bara lämna problemet till dig och din granne (se bostadsrätterna.se). Det råd jag kan ge dig är att föra ytterligare dialog med föreningen och vara tydlig med att även du och dina barn blir störda av er grannes regelbundna bankande i väggen. Det kan ju också vara så att det faktiskt går att åtgärda problemet genom ex ytterligare isolering i väggarna. Om inte föreningen gör sitt jobb och utreder vad orsakerna till störningen är har du som medlem dessvärre svårt att göra något själv i frågan.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att er situation löser sig.

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1146)
2021-03-08 Kan en juridisk person äga en bostadsrätt?
2021-03-07 Kan vi begära tvångsförsäljning av samägd bostadsrätt?
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (89990)