Hur mycket får jag störa mina grannar?

2020-02-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Bor i ett gammalt hyreshus sedan knappt ett år tillbaka tillsammans med mina två hundar. Grannen under mig har nu vid 2 tillfällen klagat på allehanda ljud samt att det luktar rök i hennes lägenhet. Driver firma och jobbar delvis hemifrån med sömnad m.a.o syr jag under några timmar på dagtid. Leker med mina hundar ca 20 min varje kväll efter middagen då vi brottas och har kul, hundarna kan då skälla några ggr i övrigt skäller de aldrig utan tar det lugnt inne. Jag röker under fläkten i köket. Har dammsugit en gång så sent som 22.10. I övrigt spelar jag aldrig musik och inte haft nån fest. Trots att jag nu tar det lugnare på kvällarna och röker färre gånger vid fläkten fortsätter klagomålen. Vad ska jag göra? Är 59 år och har aldrig varit med om att någon granne tidigare klagat på att jag är högljudd. Vilka är mina rättigheter? Inte ska jag behöva tassa runt som en mus i mitt eget boende? Jobbigt med en granne under som är utbränd och har fibromyalgi och i stort sett alltid är hemma och vill ha det tyst.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap Jordabalken (JB).

I 12 kap 25 § JB står det om störningar i boendet. När en hyresgäst använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Hyresgästen är skyldig att undvika störande beteende när han eller hon använder lägenheten. Det innefattar även gemensamma utrymmen. Vanliga exempel på störningar är nedskräpning, störande ljud i form av t.ex. musik eller skrik, vanskötsel av djur, våld, hot eller aggressivt beteende. Att t.ex. musik eller skrik förekommer nattetid är naturligtvis mer besvärande än att så sker på dagtid. Vilken typ av störning det är fråga om är av stor betydelse. Hot och våldsanvändning mot grannar utgör oskäliga störningar.

Det framhålls dock i förarbetena att inte alla former av störningar som kan ha en negativ inverkan på människors hälsa eller som kan försämra deras bostadsmiljö utgör störningar i boendet. Det är nämligen ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus att det förekommer vissa lindriga störningar som måste accepteras. Som exempel nämns att lekande barn kan störa sömnen för en granne som jobbar natt och sover dagtid. I bedömningen över vilka störningar som måste accepteras tar man inte hänsyn till extra känsliga hyresgäster utan man får söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett hyreshus ska behöva tåla.

Om det förekommer oskäliga störningar ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse för att få störningarna att upphöra. Rättar sig inte hyresgästen efter tillsägelsen utgör det en grund för att förverka hyresrätten enligt 12 kap 42 § JB. Det får ske i förtid och alltså utan någon uppsägningstid. Det är den som påstår att en störning föreligger som ska bevisa detta vid en eventuell tvist. Detta avgörs sedan av hyresnämnden eller domstol, beroende på var tvisten förs.

Klagomål över ljuden:

Utifrån din beskrivning verkar dina störningar vara den typen av störningar som räknas som normalgraden. Jag har svår att se att dammsugning, lek med hundar och symaskinsljud i den omfattning ni beskrivit under dagtid skulle klassas som störningar i boendet. Att hundarna skäller för ofta och under låg tid skulle kanske kunna klassas som en otillåten störning men enligt din beskrivning verkar det vara så pass sällan att det rör sig om en accepterad störning. Att din granne är känslig och går hemma hela dagarna påverkar inte den här bedömningen.

Klagomål över röken:

Det är en svår gränsdragning mellan hyresgästens skyldighet att inte utsätta sina grannar för störningar och dennes rättighet att utnyttja sin lägenhet. Idag finns ingen lag som förbjuder rökning i lägenheten. Just rökande grannar har dock varit uppe för diskussion i domstolarna vid ett flertal tillfällen de senaste åren. I de fallen har det slagits fast att den som bor i ett flerfamiljehus måste tåla att tobaksrök från grannen kan komma in i hemmet när fönster eller dörrar är öppna. Det har inte ansetts rimligt att kräva att rökande grannar eller fastighetsägare vidtar särskilda åtgärder i en sådan situation. Röklukter som kommer in i lägenheten med stängda fönster och dörrar kan därmed kanske utgöra sådan störning enligt 12 kap 25 § JB.

Slutsats:

Du har som ovan beskrivits rätt att dammsuga, leka med dina hundar och arbeta i din lägenhet på dagtid. Rökningen däremot är en svårbedömd fråga och det beror helt på hur mycket rök som faktiskt kommer in i din grannes lägenhet. Du verkar inte ha fått en tillsägelse än av din hyresvärd vilket bådar gott, men jag råder dig att prata med din hyresvärd om problemet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1750)
2020-09-30 Får man överlåta en hyresrätt?
2020-09-30 Avhysning?
2020-09-29 Vad händer med en hyresrätt om man döms till ett fängelsestraff?
2020-09-27 Kan man ha rätten att skriva in sitt barn i sitt hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (84723)