Störande grannar - ofredande och skadegörelse?

FRÅGA
Grannens gäster spottar snus och kastar cigarettfimpar på min tomt, bl a i mina kaniners inhängnad. De spelar även ofta hög musik och står och och pratar högljutt i trädgården på kvällarna, så sent som klockan 24 på vardagar och 3-4 på helger, så att varken jag, min sambo eller mina barn får sova. Får de verkligen bete sig så här? De utsätter mina djur för direkt livsfara, mina barn skulle också kunna råka illa ut av snuset och fimparna och oljudet gör att vi inte får sova, vilket är ohållbart när man ska upp och arbeta dagen efter.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!

Störande beteende kan utgöra ofredande och att förstöra någons trädgård eller skada någons djur kan utgöra skadegörelse. Det krävs självklart att vissa rekvisit (förutsättningar/krav) är uppfyllda för att handlingarna ska klassas som någon av de nämnda brotten. Jag kommer nedan redogöra för var och en av dem.

Gällande att förstöra i någons trädgård så skulle detta kunna räknas som skadegörelse. I 12 kap 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB) stadgas att den som förstör eller skadar fast eller lös egendom kan dömas för skadegörelse om skadan är "till men för annans rätt därtill". Det innebär att om någon förstör Din trädgård på sådant sätt att den förändras och det är till men för dig så kan det alltså utgöra skadegörelse. Menet behöver inte vara ekonomisk skada utan inkluderar även estetiskt värde. Skadan får dock inte vara allt för obetydlig utan en viss grad av allvar krävs. Är dessa förutsättningar uppfyllda kan det alltså räknas som skadegörelse. Är förutsättningarna för skadegörelsebrottet uppfyllda men anses brottet vara ringa med hänsyn till skadans obetydlighet och andra omständigheter så ska personen dömas för åverkan istället för skadegörelse, 12 kap 2 § BrB. För att dömas till ansvar krävs uppsåt. Dock behöver inte ett skadesyfte ha förelegat.

Att skada djur kan också bedömas som skadegörelse då djur räknas som lös egendom i "lagens mening". Skulle Dina kaniner skadas av fimparna eller snuset och är ovan nämnda förutsättningar uppfyllda så kan detta vara att bedöma som skadegörelse.

Gällande störningarna sent på kvällarna och nätterna så kan detta utgöra ofredande. I 4 kap 7 § BrB stadgas att "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan...". Man kan alltså genom "oljud" och "annat hänsynslöst beteende" ofreda någon.

För att sammanfatta så kan alltså Dina grannars gästers handlingar utgöra brott om handlingarna bedöms som tillräckligt allvarliga och om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda. Straffet som kan följa på brotten är böter eller fängelse i högst ett år för ofredande, böter eller fängelse i högst ett år för skadegörelse och böter för åverkan.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (115)
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?
2020-09-30 Skadat fordon - Åtal och skadestånd?
2020-09-10 Vilka är påföljderna vid skadegörelse?

Alla besvarade frågor (85485)