Störande grannar och svartarbete

2017-10-04 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej!Fråga nr 1:Vi bor ovanför ett bageri och de börjar jobba under natten. Oväsen är störande och det är oftast så att det blir så dåligt att man kan inte sova. Kan vi stämma bageriet?Fråga nr 2:Ifall man har misstanke att någon jobbar svart åt ett företag, hur går man tillväga med anmälan och vad kommer hände med företaget?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Störning i boendet

När det gäller frågor om störningar mellan grannar, måste en avvägning göras mellan vad som anses vara en störning i boendet och mindre störningar, eller sådana störningar som är tillfälligt övergående. Exempelvis måste en hyresgäst tåla att en granne renoverar sin lägenhet. Däremot ska en hyresgäst inte behöva tåla, att grannen stör så pass mycket att övriga hyresgästers sömn under natten påverkas (12 kap. 25 § jordabalken).

Istället för att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (en procedur som kan bli långdragen och dyr) för att grannen ska upphöra med störningarna, kan man meddela störningarna till hyresvärden. Efter sådant meddelande ska hyresvärden ge den störande hyresgästen en tillsägelse att störningarna omedelbart ska upphöra. Upphör inte störningarna kan hyresrätten förverkas (12 kap. 42 § 1 stycket p. 6 jordabalken). Skulle inte hyresvärden företa någon åtgärd för att få störningarna att upphöra, kan du som hyresgäst ta kontakt med hyresnämnden. I sådana fall kan hyresnämnden ålägga hyresvärden att se till att störningarna upphör. Ett alternativ är även att du själv kontaktar grannarna, för att på egen hand komma överens om att störningarna ska upphöra.

Anmälan för svartarbete och konsekvenser

Brottet som aktualiseras vid svartarbete är skattebrott (2 § skattebrottslagen, här). Skattebrott uppkommer när någon uppsåtligen lämnat en oriktig uppgift till en myndighet och den oriktiga uppgiften medför en risk för att skatt inte betalas eller felaktigt återbetalas. Skattebrottslagen omfattar inte fall när den oriktiga uppgiften har lämnats muntligen.

Straffansvaret inträder dock inte när betalning sker för utfört arbete. Skattebrottet består istället av att någon som utfört arbete inte tar upp ersättningen som en inkomst i sina privata inkomstdeklarationer.

Även för den som anlitat arbetskraften kan det uppkomma ansvar och arbetsgivaren begår alltså skattebrott, eftersom denne inte lämnar riktiga uppgifter. Finns det anledning att anta, att ersättningen, som ska betalas ut till en arbetare kommer uppgå till minst 10 000 kr under kalenderåret, så ska arbetsgivaravgifter betalas (2 kap. 6 § socialavgiftslagen, här). Arbetsgivaren ska deklarera ersättningen. Arbetsgivaren måste dock lämna kontrolluppgifter till Skatteverket redan när ersättningen är minst 1 000 kr (15 kap. 8 § 1 p. skatteförfarandelagen, här).

Sammanfattningsvis så begås skattebrott när någon anlitar "svart arbetskraft" genom att ersättning betalas och arbetsgivaren inte lämnar uppgifter till Skatteverket. Konsekvensen för den arbetsgivare som begått skattebrott, är att denne kan dömas till fängelse för skatteredovisningsbrott (7 § skattebrottslagen, här).

Vill man lämna information om skattefusk till gör man det till Skatteverket.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?