Störande grannar i villaområde

2019-05-14 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Jag har mycket högljudda grannar. Bad dom sänka ljudet en natt lite över kl 00:00. Då sade dom att det är väl inte så sent, och fortsatte till kl 04:00 på morgonen. Nästa dag på morgonen skrev jag ett liten lapp och bad dom snällt att förstå, att det är inte alla som vill lyssna musik hela helgen, dag och natt, och bad dom ta hänsyn till oss andra som är trötta, de som har barn osv. Hjälpte inte. Nästa helg samma hög musik, och jätte hög skrikande. Hittade jag deras mobil nummer på nätet, och efter ytterligare flera högljudda helger, försökte sända sms och bad dom sänka musiken. Jag sckikade flera gånger sms och försökte vara snäll, och be dom förstå oss att ni behöver sova. En gång efter att de hela natten festade, och hade en massa folk över, som även kom framför våran hus och pratade( egentligen skrek så de kan höra varann), för de kunde inte höra varandra över hos grannen, så skulle jag köra till jobbet kl 05:30. På väg hade jag nästan kört av vägen, på grund av trötthet. När de började nästa helg med musik igen, ända till sen på kvällen, och jag sms-de och bad att sänka ljudet, så fick jag svaret" Tyst". Jag ringde polisen tror jag 2 gånger, men de görde inget. Vad kan jag göra? Snälla hjälp!!!.Jag sckikade även sms med lagen till dom....men de bryr sig inte. Det är villa som gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Till att börja med finns vissa bestämmelser i Miljöbalken (MB) som berör störningar från grannfastigheter (se framförallt 32 kap. 1 § MB). Enligt 32 kap. 3 § MB betraktas "buller" från grannfastighet som en störning. Störningen ska ha orsakat personskada, vilket man kan argumentera för att sömnsvårigheter är. Är detta uppfyllt, kan du ha rätt till skadestånd. Det finns vidare ett uppsåtskrav, alternativt vårdslöshetskrav. Grannen ska ha haft uppsåt att skada dig genom störningarna, eller varit vårdslös. Går inte detta att påvisa, kan du ändå ha rätt till skadestånd om störningarna inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållande på orten. Märk dock att störningar i miljöbalkens mening oftast handlar om exempelvis fabriker, och att det kan vara svårt att vinna talan på dessa regler om det rör sig om störande grannar.

Vidare finns en regel 3 kap. 1 § Jordabalken (JB), som säger att den som nyttjar fast egendom (t.ex. ett hus) ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innefattar att inte föra alltför mycket oväsen. Det kan vara möjligt att väcka talan i allmän domstol på denna grund. Dock handlar rättsfallen från högsta domstolen angående 3 kap. 1 § JB mest om exempelvis nedklippta häckar och nedtrampad mark. Det ter sig därför oklart vilka möjligheter du skulle ha att väcka talan på denna grund också.

Den grund som ligger närmast till hand vilken du kan polisanmäla dina grannar för är ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon annan ellerutsätter någon annan för störande kontakter ellerannat hänsynslöst agerande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket betyder att agerandet ska anses typiskt sett störande eller kränkande. Dessa rekvisit ska vara täckta med uppsåt, det vill säga att grannarna ska ha agerat uppsåtligen i sitt ofredande. Det krävs inte att grannarna närmare tänkt på exakt vilka personer som skulle kunna bli störda av oljuden. Man brukar säga att hög musik som stör grannar utgör ofredande efter det att grannarna sagt till att oljuden stör dem. Eftersom du sagt till dem vid ett flertal tillfällen och de inte brytt sig, har de förstått att deras beteende är störande. Enligt min bedömning skulle deras beteende kunna utgöra ofredande.

Slutsats: eftersom det rör sig om ett villaområde antar jag att ni ingår i någon slags samfällighetsförening. Jag rekommenderar dig därför att ta upp dessa problem på nästa möte med förening. Vidare borde du polisanmäla händelserna till polisen. Du skulle även kunna testa att kontakta miljöförvaltningen i din kommun angående störningarna (inte säkert att de tar emot ditt ärende, men kan ändå vara värt ett försök).

För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (455)
2020-02-19 Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom

Alla besvarade frågor (77289)