FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/09/2022

Störande grannar, hur mycket måste jag tåla?

Hej, finns det någon gräns på hur mycket får en granne störa under dagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en bedömning av vilka störningar som skäligen bör tålas utgår man från den allmänna uppfattningen. I flerfamiljshus måste man tåla en viss grad av störningar, bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och det är därför svårt att avgöra vad som anses vara en accepterad nivå av störande moment. Mindre störningar eller störningar som är tillfälliga ska tålas av grannarna, t.ex. när en granne tillfälligt bygger om i sin lägenhet eller lekande barn under dagtid. Vidare tar man inte någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt; bedömningen av störningar som kan vara skadliga för människors hälsa ska alltså utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte endast baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Gränsen för vad som bör tålas är lägre under natten; boendena ska under nattetid kunna sova ostört i sin lägenhet. I ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 1991 s. 574, har man angett att man vid störningens bedömning ska betrakta den påstådda störningens ljudnivå, tidsutsträckning och frekvens samt vid vilka tider på dygnet den ägt rum. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”