Statligt och privat anställningsförfarande

Hej!

Är det någon skillnad vid arbetsintervjuer om man söker jobb hos en statlig verksamhet eller ett företag? Ex. Om vi ser att en man skulle söka jobb hos kvinnokliniken, har det någon påverkan på om han får jobbet om företaget är statligt eller ej?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Frågan om statlig anställning berörs delvis i Lag om offentlig anställning, LOA, som du hittar https://lagen.nu/1994:260. 

Den stora skillnaden mellan statliga arbetsgivare och andra arbetsgivare i en anställningssituation är att den statliga arbetsgivaren måste iaktta saklighet, och bedömningen av vem som får jobbet ska grundas på förtjänst och skicklighet, LOA 4§. En statlig arbetsgivare är alltså skyldig att anställa den som är ”bäst”, men hänseende till arbetserfarenhet och skicklighet. Övriga arbetsgivare behöver inte iaktta saklighet, och kan alltså anställa som utgångspunkt anställa vem de vill. Det finns dock begränsningar, arbetsgivaren måste till exempel ta hänsyn till diskrimineringsförbud mot vissa grupper i diskrimineringslagen (som du hittar https://lagen.nu/2008:567)och företrädesrätten till återanställning i Lagen om anställningsskydd (som du hittar https://lagen.nu/1982:80). Dessa skillnader i anställningsrätten kan givetvis återspeglas i en intervjusituation. 

På din fråga förstår jag det som att du undrar kring möjligheterna att begränsa att en man får anställning på en kvinnoklinik. Gällande statliga anställningar gäller som sagt saklighetskravet. Gällande andra anställningar blir diskrimineringslagen tillämplig. Kön är en diskrimineringsgrund, DL 1:1 och om en man missgynnas och inte får en anställning just på grund av att han är man utgör det direkt diskriminering, DL 1:4. I DL 2:2 finns vissa möjligheter att berättiga ett sådant handlande som annars skulle kunna utgöra diskriminering, tex för att man anser att det är olämpligt att en man är anställd på en kvinnoklinik för att det kan göra patienter obekväma eller liknande. Det ställs dock höga krav för att en missgynnande behandling ska kunna berättigas och jag tror att det är tveksamt om det är möjligt i det här fallet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea KaalhusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo