Statliga myndigheters rätt att ingå avtal

2017-02-03 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Får en statlig myndighet teckna hyresavtal med en privatperson? Eller måste avtal tecknas med juridiska personer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Staten är i lagens mening en juridisk person. Juridiska personer kan ingå avtal. Av 9 kap 8 § regeringsformen (här) framgår att det är regeringen som disponerar över statens tillgångar (såsom t ex hyresrätter). Alltså är det i första hand regeringen som kan ingå avtal för statens räkning. Regeringen kan också överlåta åt statliga myndigheter att disponera över statens tillgångar. Huruvida en specifik myndighet har rätt att teckna hyresavtal å statens vägnar avgörs av om den myndigheten har fått befogenhet att göra detta av regeringen.

Utan att veta vilken statlig myndighet det rör sig om i ditt fall går det inte att ge ett klart svar på om myndigheten har rätt att teckna hyresavtal med dig som privatperson. Dock kan det sägas att statliga myndigheter i stor utsträckning har givits rätt att disponera över statliga tillgångar.

Hoppas att detta svar gav dig mer klarhet i situationen. Lycka till!

Vänligen,

Helin Ali
Fick du svar på din fråga?