Statlig lönegaranti och semesterersättning vid konkurs?

2018-08-09 i Konkurs
FRÅGA
Om jag fått en ny anställning efter en konkurs, gäller lönegarantin fortfarande? Får jag tillbaka mina två uteblivna löner och min semesterersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du fick avsluta din förra anställning pga. företaget gick i konkurs. Du har nu fått en ny anställning. Du undrar nu om den statliga lönegarantin gäller och om du kan få utbetalt semesterersättning från företaget som gick i konkurs. Bestämmelser i lönegarantilag (1992:497) blir aktuella i besvarandet av din fråga.

Vad innebär statlig lönegaranti?

Statlig lönegaranti innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut din lön om företaget du arbetar på skulle gå i konkurs (jmfr.1 § lönegarantilag). Lönegarantin gäller alla anställda, både tillsvidareanställda och vikarier. Lönegarantin får inte överstiga fyra prisbasbelopp (ca 182000kr). Din lönefordran får inte ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökan lämnats till tingsrätt. Huvudregeln är alltså att lönen inte får ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten.

Det bör också nämnas att den lön som intjänats under uppsägningstiden ska räknas av från lönegarantin. Dvs, om din nya anställning påbörjades under uppsägningstiden, bör den lönen räknas av från den lönegaranti som Länsstyrelsen utbetalar (jmfr. 25 § lönegarantilag)

Semesterersättning kan också ingå i lönegarantin. Semesterersättning ges för det löpande och närmast föregående intjänande året. Det kan därför tyvärr vara så att du går miste om utbetald ersättning om du har många sparade semesterdagar.

Vad kan du göra?

När ett företag går i konkurs utses en konkursförvaltare, som fattar beslut angående företagets utgifter och tillgångar. Mitt råd till dig är därför att vända dig till ansvarig konkursförvaltare om du har några gällande den specifika konkursen. Är du osäker på vem som är konkursförvaltare kan du vända dig till tingsrätten som fattat beslutet om konkursen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98481)