Starta konkurrerande verksamhet

2016-09-24 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag är anställd på en frisörsalong och vill tillsammans med två andra här starta en egen salong. I våra anställningsavtal (det enda papperet vi skrivit på här) står inget om någon konkurrensklausul och cheferna har aldrig nämnt något om de! Vi har kollat på en lokal som ligger cirka 200m från nuvarande arbetet, skulle dom på något sätt kunna göra något emot oss om vi nu startar ett företag när alla 3 är uppsagda och klarar här? Som typ stämma oss eller nåt för att dom tycker att vi har en konkurrerande verksamhet för nära den gamla arbetsplatsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att efter helt avslutad anställning starta en verksamhet som konkurrerar med sin f.d. arbetsgivares är inget brott, så länge det saknas tillämpliga begränsningar i lag, eller en konkurrensklausul i anställningsavtalet mellan er och den nuvarande arbetsgivaren.

Huruvida verksamheten överhuvudtaget är konkurrerande beror på från fall till fall. En frisörsalong 200 m bort kan dock relativt lätt konstateras vara konkurrerande. Då det saknas en konkurrensklausul i ert avtal är ni dock fria att starta verksamheten. Viktigt är dock att ni inte sätter igång med verksamheten innan anställningen är helt avslutad. Ni bör således exempelvis inte registrera företaget eller liknande under uppsägningstiden. I sådana fall kan ni nämligen anses bryta mot den lojalitetsplikt som gäller i förhållande till er arbetsgivare, vilken gäller både under anställning och uppsägningstid. Lojalitetsplikten följer av allmänna principer och gäller för er som anställda genom att ni har ingått ett anställningsavtal med arbetsgivaren. Brott mot lojalitetsplikten har i praxis från Arbetsdomstolen ansetts väldigt allvarligt och kan till och med utgöra en grund för avskedande (se bl.a. AD 1977 nr 118 och AD 1999 nr 144).

Med som sagt, har anställningen helt och hållet upphört och det saknas en avtalad förpliktelse att avstå från att starta konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande, så saknas i min mening skäl till att arbetsgivaren skulle nå framgång med eventuella krav pg.a. att ni startat en konkurrerande verksamhet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?