FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/11/2021

Vem står risken för varor som inte kommer fram?

Hej

jag har sålt en vara på Blocket. Jag har sändningsnummer mm.

Köparen säger nu att paketet inte har levererats fast det står som levererat när vi söker på sändningsnumret.

Nu undrar jag vem som är ansvarig? Kan köparen kräva sina pengar tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Din fråga handlar om det man inom juridiken brukar kalla "riskens övergång" avseende varan, och regleras i Köplagen (KöpL). KöpL är en s.k. "dispositiv lag" enligt 3 § KöpL. Detta innebär att bestämmelserna i lagen inte gäller i den mån personer som ingått ett avtal har bestämt att något annat ska gälla mellan de. I mitt svar utgår jag från att du och köparen inte har avtalat om att något särskilt ska gälla mellan er vad gäller riskens övergång. Mitt svar utgår därmed helt från lagen.

För att svara på din fråga är det först relevant att utreda när varan anses avlämnad. I 7 § KöpL står att om en vara skall transporteras till köparen inom en och samma ort, alltså om varan befinner sig på samma ort som den ska levereras till, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen. Begreppet "ort" ska förstås så som det avvänds i vanligt tal, vilket framgår tolkningsvis av prop. 1988/89:76, sid. 70–71. Om varan däremot ska transporteras till köparen på en annan ort än den där varan befinner sig sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som åtagit sig transporten från avsändningsorten enligt 7 § st. 2 KöpL.

I 13 § KöpL framgår att risken för varan går över på köparen när varan avlämnats i enlighet med 7 § KöpL. 12 § KöpL definierar vad som menas med "riskens övergång". Där framgår att om köparen bär risken för varan är han skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Om risken däremot inte har övergått på köparen så är han inte skyldig att betala för varan om något av ovanstående skulle inträffa.

Sammanfattningsvis handlar frågan här om huruvida risken för varan har övergått på köparen eller inte, vilket i sin tur är beroende av om varan har transporterats inom en och samma ort eller ej.

Jag hoppas detta svarar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo