Stängsla in ett vägservitut

2017-12-04 i Servitut
FRÅGA
Hej. Jag har en lantbruksfastighet med en väg igenom gården som leder till grannens fastighet.Vägen går igenom gårdsplanen och vidare ut på betesmarken som i sin tur gränsar till grannens fastighet .Min fråga är: Får jag stängsla in hela min hage ink. vägen men ha en grind på själva vägens början och slut, så grannen kan ta sig både till och från sin fastighet ändå? (Hästar som går i hagen) Det finns servitut på vägen, att dom har rätt att nyttja och underhålla väg till den allmänna vägen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Servitut regleras främst i Jordabalkens 14 kap. som du hittar här.

Eftersom det är din mark är du, såvitt inget annat avtal finns, fri att använda marken och sätta ett staket så länge du inte inskränker grannfastighetens möjlighet att använda vägen som infart/utfart. Om staketet du föreslår innebär att grannfastigheten lika lätt som tidigare kan använda vägen som infart/utfart till sin fastighet bör detta vara okej. Jag anser att du bör prata med dina grannar om du planerar att sätta upp grindar, som innebär att grannarna måste öppna/stänga dessa varje gång de ska köra på vägen över din fastighet. Alternativet är att bygga en hage på varsin sida om vägservitutet så att passagen blir fri för dina grannar utan grindar och dylikt.

Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (309)
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?

Alla besvarade frågor (97358)