Standardhöjning av hyreslägenhet

2017-11-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! För tre veckor sedan flyttade vi in i en helt nyrenoverad lägenhet, interiört. Igår fick vi för första gången veta att till våren kommer fasaden bättras på, nytt portlås installeras och fönsterna bytas ut. Detta kommer alltså, under en treårsperiod, innebära en höjning på 600kr/månaden för vår lägenhet. Jag kan inte se att detta är standardhöjande åtgärder? Jag känner mig dessutom otroligt lurad eftersom hyresvärden inte nämnde detta alls då vi skrev kontraktet. Hur skulle ni råda oss att ta detta vidare?Tack för er tid.Med vänliga hälsningar,Freja
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid hyresförhållanden är att det råder avtalsfrihet mellan hyresgästen och hyresvärden. Det finns dock en lag om hyra i jordabalkens 12:e kapitel som fungerar som ett slags skydd för hyresgästen ifall ett avtal mellan hyresgästen och hyresvärden skulle vara till nackdel för hyresgästen. Det är nämligen på det viset att hyreslagen är tvingande, vilket innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får avtala om vad som helst, men det får inte gå emot vad som sägs i hyreslagen. Framöver kommer jag förkorta jordabalken till JB.

När en hyresvärd ska genomföra standardhöjande åtgärder som ändrar lägenheten relativt mycket, krävs det att er hyresvärd har bett hyrestagaren om tillåtelse, skriftligen [12 kap. 18 d § andra stycket JB]. Det verkar inte som att hyresvärden talat med er om detta och därför är det rimligt att säga att hen inte får göra detta. Om ni nu inte tillåtit detta har hyresvärden dock ytterligare ett försök. Hen har nämligen rätt att ansöka om tillåtelse hos Hyresnämnden, men för att de ska godkänna ansökan, krävs det att ni som hyresgäster inte oskäligen påverkas av detta [12 kap. 18 f § JB]. En höjning på 600 kr i månaden kan diskuteras om detta är något som ni oskäligen påverkas av.

Är standardhöjningen oskälig?

För att avgöra om standardhöjningen är oskälig brukar man jämföra hyresvärdens intresse i att genomföra standardhöjningen, gentemot det intresse som hyresgäster i allmänhet kan ha för att standardhöjningen inte ska vidtas [12 kap. 18 f §, andra stycket JB]. Det är svårt för mig att uttala om en höjning på 600 kr på hyran är något som hyresgäster i allmänhet inte skulle godta, eftersom allas ekonomiska situation ser olika ut. En del hade tyckt att 600 kr var rimligt för den förbättring som ska komma sedan, medan andra hade tyckt att summan var alldeles för hög och något som borde ha informerats om innan. I ert fall kanske det till och med varit på det viset att hyressumman var anledningen till att ni hyrde lägenheten och att ni inte ens tänkt hyra den om den kostat mer. Dessutom får man inte glömma att lägenheten precis blivit renoverad och att standardhöjningen inte kan ses som nödvändig eller rimlig. Dock kan jag inte uttala mig något mer om detta eftersom jag inte vet mer om er situation.

Era möjligheter att ta ärendet vidare

Det finns en möjlighet för er att skicka en ansökan till Hyresnämnden om att de ska förbjuda hyresvärdens planerade standardhöjning om det skulle finnas en anledning att tro att hen skulle påbörja sina installationer och åtgärder utan ert eller Hyresnämndens samtycke [12 kap. 18 h § JB]. Eftersom ni säger i er fråga att dessa åtgärder kommer ske i vår, har ni absolut anledning att tro att hyresvärden kommer påbörja sitt arbete. Hyresnämnden kan förbjuda er hyresvärd att genomföra denna standardhöjningen. Nämnden har också möjlighet att förena förbudet med vite, vilket innebär att er hyresvärd får betala en viss summa ifall hen inte följer förbudet utan fortsätter med sina installationer och åtgärder.

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig och utefter det jag presenterat här, så hade hyresvärden behövt ert samtycke för att genomföra denna standardhöjningen. Även om hen senare försökt få tillåtelse från Hyresnämnden, kan de inte godkänna ansökan om ni oskäligen skulle påverkas av standardhöjningen. Det är som sagt en bedömningsfråga om 600 kr är för mycket, men samtidigt hade ni inte skäl att förvänta er att en förändring av detta slag skulle ske eftersom lägenheten är nyrenoverad. Därför är det troligt att ni kan argumentera för att ni oskäligen påverkats. Ansök till Hyresnämnden om att de ska förbjuda er hyresvärd att genomföra denna standardhöjning.

Hoppas ni fick svar på er fråga! Tveka inte att höra av er om ni har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95782)