Standardhöjande åtgärd

2019-04-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag bor i ett hyreshus där parkeringsplats ingår i hyran. Vi bytte dock hyresvärd för 1 år sen, o han säger att om han ska skylta upp parkeringen så att varje hyresgäst får en specifik plats, så är det nåt som vi kommer få betala en avgift för som läggs på hyran löpande från o med att skylten kommer. Jag undrar om han får göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Ändring av hyresvillkor?

Om parkeringsplats enligt hyresavtalet ska ingå i hyran kan inte hyresvärden utan vidare upphäva eller ändra detta, se Jordabalken 12 kap. 2§ (nedan citerad JB). Önskar hyresvärden ändra hyresvillkoren ska denne skriftligen meddela hyresgästen detta och kommer man inte överens har hyresvärden rätt att ansöka om prövning av villkoren hos hyresnämnden, se JB 12 kap. 53-54§§. Det beslut som hyresnämnden sedan fattar utifrån ansökan är att anse som ett hyresvillkor som ska gälla för den fortsatta uthyrningen.

Som jag tolkar din fråga är det dock inte fråga om ändring av hyresvillkoren utan jag tolkar det som att din hyresvärd vill vidta standardhöjande åtgärder, d.v.s. göra vissa förbättringar på fastigheten, och att ni ska betala för dessa genom ett pålägg på hyran.

Standardförhöjande åtgärder?

Om hyresvärden utför en standardförhöjande åtgärd behöver hen ha antingen hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens godkännande, se JB 18d§. Om hyresvärden vill utföra en sådan åtgärd ska hen skriftligen meddela de berörda bostadshyresgästerna detta. Om en berörd bostadshyresgäst inte godkänner åtgärden, får hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om tillstånd att utföra åtgärden.

Om hyresvärden genomför en standardförhöjande åtgärd utan godkännande kan han inte höja hyran under de första fem åren. I undantagsfall behövs dock inte ett uttryckligt samtycke, t.ex. om åtgärden är nödvändig för att uppnå lägsta godtagbara standard enligt JB 12 kap. 18a§ 6-7 st. Detta undantag tycks dock inte vara aktuellt i ert fall och därför krävs det att eran hyresvärd sökt få samtycke för åtgärden av parkeringen antingen hos er hyresgäster eller hos hyresnämnden.

Hyresnämndens bedömning?

En hyresvärds begäran om godkännande av hyresnämnden brukar i regel godkännas såvida åtgärden inte är oskälig mot hyresgästerna, se JB 12 kap. 18f§. I förarbetena till lagen säger man:

"Om hyresvärdens begäran beror på att han eftersträvar en standard i fastigheten som kan anses motiverad av boendehänsyn torde detta som regel vara en utslagsgivande omständighet i bedömningen. En hyresgäst bör nämligen inte med framgång kunna motsätta sig att hans lägenhet rustas upp till en sådan standard som hyresgäster normalt förväntar sig av en modern lägenhet. Motsvarande gäller beträffande de gemensamma delarna av fastigheten. En hyresvärd bör inte hindras från att upprätthålla en god boendestandard i sitt hus."

Oskäligt skulle kunna vara att det rör sig om lyxbetonade åtgärder som skulle ge en omotiverat hög boendekostnad. I det här fallet tror jag er hyresvärd kommer få rätt att utföra åtgärden men hen måste alltså först ansöka om ett godkännande antingen av er hyresgäster eller hyresnämnden. Åtgärden bör inte heller leda till någon stor hyreshöjning för er då det inte låter som en allt för kostsam åtgärd.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1292)
2020-02-27 Uppsägningstid för hyresavtal enligt privatuthyrningslagen
2020-02-26 Giltighet för uppsägning av hyreskontrakt via Messenger
2020-02-26 Vem står för vatten och el om kallhyra är avtalat?
2020-02-25 Tillämpa Hyreslagen när hyresvärd och hyresgäst ingår i samma kommunala verksamhet?

Alla besvarade frågor (77510)