Stämningsmannadelgivning och spikning

2019-03-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad händer om man inte svarar när delgivningsman kommer och knackar på?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om delgivning finns i delgivningslagen. Delgivning kan ske på olika sätt enligt 2 § tredje stycket delgivningslagen. I ditt fall tolkar jag det som att det är fråga om stämningsmannadelgivning eftersom du skriver om en delgivningsman. Reglerna för stämningsmannadelgivning finns i 31-46 § delgivningslagen.

Stämningsmannadelgivning innebär att en stämningsman fysiskt lämnar över handlingen till delgivningsmottagaren enligt 32 § delgivningslagen. Delgivningsmottagaren anses delgiven när stämningsmannen har funnit mottagaren och överlämnat handlingen enligt 39 § delgivningslagen. Delgivning anses även ha skett om mottagaren vägrar att ta emot handlingen.

Om delgivningsmottagaren inte kan påträffas kan handlingen lämnas till en vuxen familjemedlem i mottagarens hushåll enligt 35 § delgivningslagen. Dessutom kan handlingen lämnas till delgivningsmottagarens arbetsgivare om mottagaren inte påträffas på sin arbetsplats enligt 36 § delgivningslagen. Det här brukar kallas för surrogatdelgivning.

Om det inte går att delge delgivningsmottagaren, vuxna familjemedlemmar eller arbetsgivaren kan delgivning ske genom spikning enligt 38 § delgivningslagen. Det betyder att handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hem eller på lämplig plats i anslutning till hemmet.

Sammanfattningsvis kan handlingen lämnas till delgivningsmottagarens vuxna familjemedlemmar eller arbetsgivare om delgivningsmottagaren inte kan delges. Om det inte heller går kan handlingen i sista hand lämnas i delgivningsmottagarens hem eller i anslutning till hemmet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss igen om du har ytterligare frågor och funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Ida Johanna Köpman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (939)
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.
2019-10-01 Vad är formell rättvisa?
2019-10-01 Kommer hemlig dataavläsning omfatta uppgifter som fanns redan innan lagen träder ikraft?

Alla besvarade frågor (73748)