FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/10/2013

Stämma Svenska fotbollsförbundet

Finns det någon chans att väcka åtal mot SVFF? Som enskild person skulle jag vilja hävda min rätt att få gå på de återstående Hammarbymatcherna. Har själv inte begått något brott men blir ändå bestraffad. Jag skulle vilja veta hur jag kan gå tillväga för att kring min och 12000 andras rätt att få se matcher vi betalt långt i förväg. Kollektiv bestraffning förekommer som begrepp inom internationell rätt och krigets lagar, och inom gruppteori som studerar mer eller mindre formella straffsystem, till exempel inom skolan och militären. Kollektiv bestraffning är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, och nationell lagstiftning. I oegentlig bemärkelse används termen för grupptryck. En av grundförutsättningarna för rättssäkerhet är FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 6: "Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening", vilket uttryckligen fastslår att individer skall bedömas var för sig för sina egna handlingar. Jag tolkar det som att varje individ bedömas var för sig för sina handlingar? Förbundet straffar de övriga 12000 supporters som har säsongskort, detta efter att Hammarby Fotboll identifierat 35/40 personer och presenterat en framtidsplan. Hur kan förbundet sitta på ett eget regelverk som strider mot de mänskliga rättigheterna? Hur går jag tillväga? polisanmälan, stämning? Har jag någon chans att vinna mot Svenska Fotbollsförbundet? Hjälp! Mvh Benny Rapp

Lawline svarar

Hej Benny,

Bestämmelserna du nämner gäller statsmakters rättstillämpning - eller avsaknad därav. Folkrätten är endast bindande för stater. Föreningar som Hammarby berörs inte. Från de fakta du har angett går det inte att se att något brott har begåtts. Det finns inget att polisanmäla. 

Eventuellt kan du försöka stämma dem och kräva att de skall fullgöra avtalet, eller kräva pengarna tillbaka. Men läs igenom avtalet först. Då skickar du in en stämningsansökan enligt 42 kap rättegångsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1942:740#K42. Kapitlet är skrivet som en instruktion för en stämningsansökan.

Du minimerar processen (och kostnaderna) genom att stämma på ett belopp som är mindre än ett halvt prisbasbelopp (22.500). I sådana fall behöver inte den förlorande parten betala motpartens advokatkostnader, och det är överhuvudtaget tänkt att man skall sköta sin egen talan med bara viss rådgivning. 

Det är väldigt svårt att bedöma dina chanser att vinna med så lite information. Det är rimligt att SvFF, som är en större organisation med resurser, har anlitat jurister och fått rådgivning för hur de skall hantera sina avtal när de t.ex. väljer att inte släppa in personer som har köpt biljetter. Det skulle innebära att de är väl förberedda och i ett starkt överläge inför en stämning.


Thomas HefnerRådgivare