FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/05/2020

Stämma på falsk grund – en förtydling

På denna fråga "Risker med att stämma någon på falsk grund 2017-09-30 i STRAFFRÄTT" skriver Ni:

"En stämningsansökan kan emellertid inte underställas detta krav."

Jag undrar vad Ni menar med denna mening?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Efter att ha läst igenom svaret tror jag att rådgivaren menade att det inte går att ställa krav på att en stämningsansökan ska vara sann likt en sanningsförsäkran vid förhör av en part (37 kap. 2 § rättegångsbalken).

Något som kan tilläggas till det tidigare svaret är att den som medvetet väcker talan i onödan kan dömas till böter för en rättegångsförseelse enligt 9 kap. 1 § rättegångsbalken.

Hoppas att detta svar har varit till hjälp!

Lawline RådgivareRådgivare