Stämma djursjukhus

Kan jag stämma djursjukhus för fel vård och råd?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Man kan stämma ett djursjukhus för fel vård och råd. Oftast när man ska stämma en annan part för att ha gjort något felaktigt krävs det att det har skett en skada som man kan påvisa.

Jag skulle rekommendera dig att i första hand ställa ett krav till det djursjukhuset som har gett ditt djur felaktig vård. Kravet kan exempelvis vara att du vill ha ersättning för skadan som har skett på ditt djur (om så är fallet). Om ni inte kan komma överens så kan du skicka in en stämningsansökan till domstol och därmed inleda ett civilrättsligt tvistemål.

Att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten kan du göra själv, men du kan även kontakta en jurist för att få hjälp att upprätta en stämningsansökan.

Skadestånd

Om det har uppkommit en skada på ditt djur kan det vara aktuellt att djursjukhuset är skadeståndsskyldig.

När rätten till skadestånd avgörs utför domstolen en skadeståndsbedömning. Jag har ingen information om vad som har hänt med ditt djur, så jag kan tyvärr inte göra någon vidare skadeståndsbedömning i ditt enskilda fall.

I skadeståndsrätten räknas djur som egendom, så en skada på djuret kommer att räknas som en sakskada. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller vårdslöst orsakar en sakskada ska ersätta skadan, 2:1 SkL.

Sammanfattningsvis

Svaret på din fråga är att du kan stämma djursjukhuset. Huruvida du kommer nå framgång med kravet hos djursjukhuset eller domstolenkan jag tyvärr inte avgöra då jag inte har tillräckligt med information om din situation. Slutligen kan det även vara aktuellt att kräva skadestånd av djursjukhuset om det har skett en skada.

Du kan gärna återkomma med mer information om din situation om du vill ha mer hjälp i ditt enskilda fall.

Tack för frågan!

Vänligen,

Vanessa Butler OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000