Staket över in- och utfart som förhindrar nyttjande av servitut

2017-06-29 i Servitut
FRÅGA
Hej. Om den tjänande fastighetens ägare förhindrar att ett servitut kan nyttjas genom att sätta upp ett staket över in och utfart. Vad gäller då? Det finns ytterligare en ut och infart från den härskande fastigheten som går över den tjänande fastigheten och ett servitut även där.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om servitut återfinns i jordabalken. Där stadgas att om ägaren av någondera fastigheten (tjänande eller härskande) åsidosatt sin skyldighet, åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada (14 kap. 7 § jordabalken). Som exempel på när den tjänande fastighetens ägare har brustit i sin skyldighet på grund av servitutet är då han ex. hindrat utövningen av ett positivt servitut. Om det är så att staketet helt hindrar att ta sig igenom in- och utfart är bör man enligt min mening se det så att den tjänande fastighetens ägare hindrar utövningen av servitutet. Är det istället så att staketet endast medför ringa men när man ska använda in- och utfarten, ex. genom att man måste öppna och stänga en olåst grind, kan det vara godtagbart. Detta har HD slagit fast i rättsfallet NJA 1974 s. 621.

Utifrån din fråga tycks det dock vara så att staketet helt förhindrar servitutets nyttjande, vilket alltså innebär att den tjänande fastighetens ägare är skyldig att ta ner staketet. Jag utgår ifrån att det rör sig om två olika servitut för de båda utfarterna, varför staketet hindrar nyttjandet av det aktuella servitutet. I första hand bör du därför ta kontakt med den tjänande fastighetens ägare och på det sättet försöka lösa problemet. Om ni inte lyckas komma överens kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som specialiserar sig på fastighetsrätt som kan ge råd om vilka ytterligare steg som kan tas. I sista hand kan ni ansöka om stämning vid tingsrätten. Detta riskerar dock att bli kostsamt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (301)
2021-09-14 Vad får man göra på ett servitut?
2021-08-06 Finns det någon begränsning avseende omfattningen på ett servitut?
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

Alla besvarade frågor (95739)