FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut29/06/2017

Staket över in- och utfart som förhindrar nyttjande av servitut

Hej. Om den tjänande fastighetens ägare förhindrar att ett servitut kan nyttjas genom att sätta upp ett staket över in och utfart. Vad gäller då? Det finns ytterligare en ut och infart från den härskande fastigheten som går över den tjänande fastigheten och ett servitut även där.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om servitut återfinns i jordabalken. Där stadgas att om ägaren av någondera fastigheten (tjänande eller härskande) åsidosatt sin skyldighet, åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada (14 kap. 7 § jordabalken). Som exempel på när den tjänande fastighetens ägare har brustit i sin skyldighet på grund av servitutet är då han ex. hindrat utövningen av ett positivt servitut. Om det är så att staketet helt hindrar att ta sig igenom in- och utfart är bör man enligt min mening se det så att den tjänande fastighetens ägare hindrar utövningen av servitutet. Är det istället så att staketet endast medför ringa men när man ska använda in- och utfarten, ex. genom att man måste öppna och stänga en olåst grind, kan det vara godtagbart. Detta har HD slagit fast i rättsfallet NJA 1974 s. 621.

Utifrån din fråga tycks det dock vara så att staketet helt förhindrar servitutets nyttjande, vilket alltså innebär att den tjänande fastighetens ägare är skyldig att ta ner staketet. Jag utgår ifrån att det rör sig om två olika servitut för de båda utfarterna, varför staketet hindrar nyttjandet av det aktuella servitutet. I första hand bör du därför ta kontakt med den tjänande fastighetens ägare och på det sättet försöka lösa problemet. Om ni inte lyckas komma överens kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som specialiserar sig på fastighetsrätt som kan ge råd om vilka ytterligare steg som kan tas. I sista hand kan ni ansöka om stämning vid tingsrätten. Detta riskerar dock att bli kostsamt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000