FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt17/07/2018

Städfirma sände faktura trots att depositionen för hyrd lokal betalats tillbaka. Vad gäller?

Vid en hyrd festlokal så gavs instruktion att städning skulle återställas som det såg ut innan samt en depositionsavgift betalades. Efter festen städades allt bättre än innan och depositionen kom tillbaka . Ägaren hade också muntligt sagt att hon anlitade en firma för besiktning av lokalen. En dryg vecka efter allt så kom en räkning på 5000 från städfirman utan någon specifikation efter besiktning. Vad gäller? Räknas återbetalning på depositionen som godkännande av städningen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att resonera kring ert avtal, förklara kring depositionen, ange vem som ska betala städfirman utifrån olika situationer samt kortfattat sammanfatta vad du kan göra.

Hur avtalet ser ut

Jag tolkar din situation som att du och lokalägaren har träffat ett hyresavtal av en lokal där du betalat en deposition. Efter städning sände ägaren tillbaka depositionen. Ägaren informerade dig om att hon har anlitat en firma för att besikta lokalen. Firman har sedan skickat en ospecificerad faktura till dig.

Hur en deposition fungerar

En deposition fungerar som en slags "säkerhet" för lokalägaren. Om du håller din del av avtalet, att lokalen är hel och städad, så får du tillbaka din deposition. Om du missköter att lämna lokalen i gott skick så behåller lokalägaren depositionen.

När ägaren har betalat tillbaka depositionen så kan man tolka det som att hon har godkänt lokalens skick. Då godkänner hon att du har hållit din del av avtalet. Därmed är ni "kvitt", då ni båda har uppfyllt era skyldigheter enligt avtalet.

Vem som ska betala städfirman

Ägaren berättade för dig att hon anlitade en städfirma för att besikta lokalen. Om ni har avtalat om att du ska betala besiktningen, så ska du göra det. Om ni inte har avtalat om det, bör hon få stå för notan för besiktningen. Då det är hon och städfirman som slutit avtalet, så ska räkningen skickas till henne om ni inte avtalat om annat. Lokalägaren och städfirman kan inte sluta ett avtal som binder en tredje part (dig).

Hur en faktura från en städfirma skall se ut

Här utreder jag rättsläget för det fall att ni har avtalat om att du skulle betala städfirman.

När det gäller städtjänster så ser lagstiftningen olika ut beroende på om du är en näringsidkare eller inte. Om du hyrde i egenskap av privatperson (till exempel för en bröllopsfest, födelsedagsfest eller liknande) så blir konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Om du hyrde i egenskap av näringsidkare (till exempel till en firmafest) så finns ingen tydlig lagreglering, då får man istället se på allmänna principer eller snegla på bestämmelser i KTjL och försöka dra slutsatser därifrån.

Om du hyrde i egenskap av privatperson

I 36 § KTjL anges att priset för tjänsten ska vara skäligt. Om firman endast kontrollerade städningen, utan att själva behöva komplettera, så kan du protestera mot summan 5000 kr, såvida det inte krävs en stor arbetsinsats för att inspektera lokalen.

I 40 § KTjL anges att näringsidkaren, städfirman, ska ge en specificerad räkning. Där ska alla arbetsinsatser finnas med, så att du som konsument enkelt ska kunna se vad du betalar för. Antalet timmar alla de anställda utfört, eventuellt material som använts m.m. Om räkningen inte är specificerad så ska du inte betala den. Här har näringsidkaren bevisbördan för att det som står på fakturan faktiskt stämmer. Det innebär att näringsidkaren ska bevisa hur och varför denne kommit fram till det slutgiltiga priset.

Om du hyrde i egenskap av näringsidkare

Här finns ingen tydlig lagreglering. Istället får man se på praxis (rättsfall), allmänna principer samt snegla på konsumenttjänstlagen för att se om man kan dra några principer därifrån. Konsumenttjänstlagen tillkom för att skydda konsumenter. Om två näringsidkare sluter avtal med varandra anses de ha större kunskap om sitt yrkesområde, och därmed behöver de inte skyddas på samma sätt som en konsument.

Det kan anses oprofessionellt av städfirman att inte sända en specificerad faktura. Enligt kontraktsrättsliga principer så ska avtalsparterna visa omsorg mot varandra. Om städfirman sänder dig en ospecificerad faktura blir det svårt för dig att bedöma hur de utfört sitt uppdrag. Då kan det anses skäligt att du ska kunna kräva en specificerad faktura.

Vad kan du göra?

Du har fått tillbaka depositionen, vilket jag tolkar som att lokalägaren godkänt din städning. Därmed har båda parter uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med avtalet.

Om ni inte har avtalat om att du ska betala för slutbesiktningen, så rekommenderar jag att du bestrider fakturan och hänvisar till lokalägaren. Om du och städfirman inte har ingått ett avtal så är du inte bunden att betala städfirman.

Om ni har avtalat om att du ska betala slutbesiktningen, och du är en privatperson, så rekommenderar jag att du kräver en specificerad faktura av firman med hänvisning till 40 § KTjL. Se även över om deras faktura verkar skälig enligt 36 § KTjL.

Om ni har avtalat om att du ska betala slutbesiktningen, och du är en näringsidkare, så kan du försöka argumentera på samma sätt som om du vore en privatperson. Det är inte skäligt att betala om du inte vet vad du betalar för!

Hilda JeppssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”