Spelar det någon roll vem som står som innehavare av bankkonton?

2017-12-27 i Make
FRÅGA
Vi är ett gift par med en särkullsdotter endast på min frus sida. Om hon dör har det då någon betydelse i vems namn bankkonton står eller slås alla våra tillgångar ihop och delas på två oavsett vem kontona står på och särkullsdottern ärver hälften och jag får behålla hälften?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Eftersom ett äktenskap upplöses när någon av makarna avlider så ska det förrättas en bodelning mellan er makar om någon av er avlider (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår ert respektive giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom genom t ex förbehåll i testamenten, genom äktenskapsförord eller gåvor med förbehåll, är giftorättsgods (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Innan bodelning sker så ska era andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). När detta görs så ska så mycket avräknas från ert respektive giftorättsgods så att det täcker de respektive skulder ni har (11 kap. 2 § ÄktB). Det är i detta led det kan spela roll vem konton står på. Om hon står på alla tillgångarna ni har men du har skulder skulle det kunna innebära att du inte får täckning för alla dina skulder när andelarna i boet beräknas. T ex om du har giftorättsgods värt 400 000 och skulder på 500 000 så kommer din andel av boet vara 0 kronor och du kommer ha en skuld på 100 000 som du inte kan räkna av. Om hon har tillgångar på 1 000 000 och skulder på 500 000 så är hennes andel i boet 500 000. När detta läggs samman så blir det 500 000 kronor som ska delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att ni får 250 000 var efter bodelningen, samt att tillgångarna som räknades av för era respektive skulder läggs tillbaka. Detta innebär att din frus kvarlåtenskap skulle bli (250 000+500 000) = 750 000 kronor, och hon då har skulder på 500 000), och din andel skulle bli (250 000+400 000) = 650 000 kronor och att du också har skulder på 500 000, eftersom du i detta räkneexempel inte hade täckning för alla dina skulder ur ditt giftorättsgods för. Även det omvända problemet kan såklart uppstå, att hon får täckning för mer av sina skulder än hon skulle få om ert giftorättsgods var mer jämt fördelat.

Efter bodelningen ska hennes kvarlåtenskap fördelas genom arv. Hennes närmsta arvinge är hennes dotter (2 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är egentligen att makar ärver varandra men eftersom din fru har ett särkullbarn ärver hon framför dig så länge hon inte avstår sitt arv till förmån för dig (3 kap. 1 § ÄB). Hennes dotter kommer därför ärva hennes kvarlåtenskap, vilket som utgångspunkt är hälften av de tillgångar ni har.

Så länge du inte har mer skulder än tillgångar för att alla konton står på henne istället för dig, eller tvärt om, så spelar det inte någon roll att kontona står på henne eftersom era tillgångar slås ihop och delas lika mellan er om hon skulle avlida.

Förutom detta kan också praktiska problem uppstå om endast hon står på kontona eftersom det kan innebära att banken inte låter dig disponera över dessa innan bodelning har skett även om du är i behov av pengarna som finns på dessa. Av denna anledning kan det vara bra att i vart fall ha en del av pengarna fördelade också på konton du har tillgång till.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (497)
2021-12-30 Fördelning av arv efter make om det inte finns testamente
2021-12-27 Arvsfrågor inför äktenskap
2021-12-05 Vad händer när en make som står ensam på lånet av den gemensamma bostaden går bort?
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?

Alla besvarade frågor (98546)