Spela in samtal för att sedan använda det som bevis i rättegång

Hej! Är det lagligt för mig att spela in ett telefonsamtal, där andra parten inte vet att jag spelar in det? Det är jag själv som ringer upp den andra parten. Får jag sedan använda det i ett civilmål?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är olagligt att spela in samtal om det är ett samtal mellan personer som är ovetandes om inspelningen. Däremot är det tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet, det skulle alltså vara tillåtet för dig att spela in ett telefonsamtal om du är en av samtalsparterna, se 4:9a brottsbalken.


I Sverige har vi principerna om fri bevisbörda samt fri bevisvärdering som kompletterar varandra. Principen om fri bevisföring säger att all bevisning får framföras i domstol och principen om fri bevisvärdering anger att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet ska avgöra vad som är bevisat i målet, se 35:1 rättegångsbalken. Rätten kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle bli utan verkan, att beviset inte behövs m.m., se 35:7 rättegångsbalken.

Du kommer alltså med största sannolikhet få använda inspelningen som bevis i ett civilmål.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma.
Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo