Spela in samtal för att sedan använda det som bevis i rättegång

2016-09-04 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Är det lagligt för mig att spela in ett telefonsamtal, där andra parten inte vet att jag spelar in det? Det är jag själv som ringer upp den andra parten. Får jag sedan använda det i ett civilmål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är olagligt att spela in samtal om det är ett samtal mellan personer som är ovetandes om inspelningen. Däremot är det tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet, det skulle alltså vara tillåtet för dig att spela in ett telefonsamtal om du är en av samtalsparterna, se 4:9a brottsbalken.


I Sverige har vi principerna om fri bevisbörda samt fri bevisvärdering som kompletterar varandra. Principen om fri bevisföring säger att all bevisning får framföras i domstol och principen om fri bevisvärdering anger att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet ska avgöra vad som är bevisat i målet, se 35:1 rättegångsbalken. Rätten kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle bli utan verkan, att beviset inte behövs m.m., se 35:7 rättegångsbalken.

Du kommer alltså med största sannolikhet få använda inspelningen som bevis i ett civilmål.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma.
Mvh

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (334)
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift
2020-10-10 Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

Alla besvarade frågor (85199)