Specificerad räkning vid köp av juridisk tjänst

2018-09-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har begärt in en specificerad faktura ifrån en juristbyrå.Dom ville först inte en ordna fram en sådan men en konsumenttjänstlagen så gav dom med sig att ordna det mot 3 timmars debitering dvs 2250kr x 3!!Min fråga är om bara kan skriva olika moment för att sedan få ihop en klumpsumma till tid?Skulle vilja se dessa olika moment i tid.Mvh
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar din fråga som så att du har fått en tjänst utförd av denna juristbyrå, och sedan krävt att få en specificerad faktura på vilket arbete betalningen avser. För detta har de debiterat dig 2250 kr x 3 h.

Tillämplig lag:

Att köpa en tjänst av en juristbyrå täcks inte av konsumentjänstlagen (KtjL). KtjL är främst tillämplig då det gäller arbete på exempelvis lösa saker eller fast egendom. (1§ KtjL)

Jag utgår från att du har köpt en tjänst av denna juristbyrå i form av juridisk rådgivning av något slag, och det finns ingen lag som reglerar vad som gäller för din rätt att få ut en specificerad faktura. Juridisk rådgivning likställs vid ett uppdragsavtal vilket inte har någon lagstiftning, istället får vägledning finnas vid praxis alternativt analog tillämpning av liknande lagar. En analog tillämpning innebär att man vid ett oreglerat område tillämpar en lag som kan ge vägledning för det specifika fallet.

Viktigt att notera är dock att vid en analog tillämpning av lagen, står det alltid (i detta fall den juridiska byrån) parterna fritt att avtala bort bestämmelsen alternativt att avtala om någonting annat. Nu vet jag inte hur er korrespondens har fortskridit, men ifall du har accepterat villkoren för beräkningen är det vad som gäller.

Är en analog tillämpning aktuell?

Man skulle dock kunna tillämpa köplagens bestämmelser, men inte heller där finns det en stadgad rätt att få en specificerad räkning. Området vi är inne på nu präglas således av avtalsfrihet, och det är avtalet mellan dig och den juridiska byrån som avgör vad du har rätt till att kräva.

Det kan hända att jag har tolkat din fråga fel, och 2250 kr x 3 h avser det arbetet de har utfört och inte kostnaden för framställandet av fakturan. Oavsett vad, finns det ingen stöd i lagen för en mer omfattande faktura.

Vad kan du göra härnäst?

Mitt tips till dig är att kontakta byrån än en gång för att få ut en mer specifik räkning, och kanske trycka på att det bör ingå inom ramen för tjänsten du tidigare köpt. I och med att det är avtalet mellan dig och byrån som avgör utfallet, finns det anledning för dig att försöka förhandla fram bättre villkor.

Hoppas jag har kunnat ge någon vägledning!

Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1271)
2020-02-28 Fråga om framtidsfullmakt
2020-02-26 Vad händer om säljaren inte skickar in ägarbytet på bil efter köp?
2020-02-24 Fast pris kontra pris enligt procentsats?
2020-02-18 Vad gör jag när advokaten inte skickar mina handlingar?

Alla besvarade frågor (77522)