FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 12/01/2014

Sparade semesterdagar

- Hur många semesterdagar har man rätt att spara totalt? Jag har 30 semesterdagar per år och vill spara 5 semesterdagar varje år i 5år framåt så att jag kan ta lång semester. Min chef säger att jag maximalt får ha 10 sparade semester dagar och det står också i mitt anställningsavtal. Kollektivavtal saknas

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Mellan arbetsgivaren och arbetstagaren gäller avtalsfrihet med begränsning av lag. Om kollektivavtal råder på arbetsplatsen är arbetsgivaren också skyldig att följa det, men det är inte fallet här.

De begränsningar som finns vad gäller sparade semesterdagar regleras i semesterlagen https://lagen.nu/1977:480 (SemL). I 18 § SemL anges att en arbetstagare som har mer än 20 semsterdagar med lön har rätt att spara dessa överskjutande dagar i fem år, men man får inte spara dagar under ett år som man tar ut gamla sparade dagar. Det innebär att du maximalt kan spara tio semesterdagar per år om dessa är betalda.

20 § SemL behandlar de sparade semesterdagarnas förläggning. Den regeln är dock dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort. Det är det jag skulle säga har skett i ditt fall, att ni har avtalat om att man måste ta ut semestern när man har 10 sparade semesterdagar och du är därmed bunden av detta då det står i anställningsavtalet.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Matilda HellströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?