Spara semesterdagar

FRÅGA
Hej! Jag har rätt till 30 dagar semester i mitt arbete enligt anställningsavtalet. Vad jag kan tolka från 18 § SemL så har jag rätt att spara dagar överskjutande 20. Jag tolkar detta som att jag varje år har rätt att spara upp till 10 dagar till nästkommande år. Enligt min arbetsgivare är detta fel och jag har bara rätt att spara 5 dagar - detta enligt den "handbok" som finns hos arbetsgivare och som det också hänvisas till i avtalet. Jag kan dock inte hitta något stöd för detta i SemL och menar att jag borde har rätt att spara 10 dagar. Har jag eller min arbetsgivare rätt?När jag googlar på bl.a. Unionen finner jag att det skulle bara gälla 5 dagar, återigen finner jag inget stöd för detta i SemL.Tack på förhand.
SVAR

Hej! Vad kul att du hör av dig till oss på lawline!

Vilken intressant fråga. Enligt 2 och 2 a §§ SemL får vissa rättigheter en arbetstagare har enligt lagen inskränkas genom anställningsavtal eller kollektivavtal. Vissa regler i lagen är som man säger både dispositiva och semidispositiva. I 2a § 1 st. följer att inskränkningar får göras avseende vissa rättigheter enligt lagen i ett anställningsavtal. 18 § som reglerar just denna fråga räknas dock inte upp i 2a §. Vi kan alltså här konstatera, i enlighet med 2 §, att en inskränkning av 18 § i ett anställningsavtal är ogiltig i den delen. 

Precis som du säger finns det inget stöd i SemL för att du bara ska få spara 5 semesterdagar. 18 § säger ju endast att du har rätt till att spara de (efter 20) överskjutande dagarna. Varför googlesökningarna ger dig ett annat svar torde vara att det normala är att man (och enligt lag) har rätt till 25 dagars semester, varför endast 5 dagar, i de fallen, är möjliga att spara. 

I detta fall anser jag att du har rätt. Varken det avtal du har eller SemL begränsar din rätt att spara mer än 5 semesterdagar. 

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (310)
2020-06-24 Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?
2020-06-22 Har pensionär rätt till semesterersättning vid timanställning?
2020-06-15 Jag är timanställd och får ingen semesterersättning, vad ska jag göra?
2020-06-12 Avbryta semester vid sjukdom

Alla besvarade frågor (81929)