Spara anställningsavtal

2021-06-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej Måste jag som arbetsgivare spara ett gammalt anställningsavtal , jag har upprättat ett nytt till de anställda som de undertecknat men kan jag slänga det gamla ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Anställningsavtal?

När anställningen upphör kan dessa gallras, med undantag för att informationen om anställningstid måste sparas längre. I lagen om anställningsskydd anges att arbetstagare får tillgodoräkna sig anställningstid från alla anställningar oavsett när i tiden denne varit anställd. Detta innebär i praktiken att information om anställningstid behöver sparas till dess arbetstagare fyllt 67 år.

Det finns dessutom regler kring återanställning som gör att de anställde har rätt, att under vissa förutsättningar vid anställnings avslutande, återta sin anställning. I dessa fall bör anställningsavtal sparas till dess att reglerna inte längre gör sig gällande.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända hos oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96428)