Spansk gåvoskatt

FRÅGA
Min sister i Spanien vill ge mig en gåva från 1500000 krona för att köpa en lägenhet i Sverige. Hur mycket skatt måste jag betala ifall hon överför denna summa eller vem behöver jag vända mig till för att kunna få hjälp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I spansk skatterätt är det upp till Spaniens 17 (+1 för utomlandsbodda) st. regioner att besluta om gåvoskatt. Vissa av regionerna har ingen gåvoskatt, andra har uppemot 36%. Vissa har olika skattesats beroende på gåvans storlek, exempelvis har Andalusien 0% på små belopp, där skattesatsen sen ökar i förhållande till gåvans storlek.

I Sverige finns ingen gåvoskatt och du som mottagare är därför inte skattskyldig. Det kan istället bli så att din syster blir skatteskyldig för beloppet, men detta beror som sagt på vilken region hon tillhör.

Vill du ha mer vägledning kan du kontakta Skatteverket som kan vägleda dig mer detaljerat, och där du då kan redogöra för din systers boende.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?