Sönderslagen bilruta - stämma för skadestånd

FRÅGA
Hej! Vi misstänker att min sambos bror har slagit sönder sambons bilruta då han tidigare hotat med att göra de. Vi fick precis veta av sambons pappa att bilens bakruta är nu sönder. Kan vi stämma honom på skadestånd och vandalism eller hur kan vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadegörelse
Att uppsåtligen slå sönder en bilruta uppfyller kraven för brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken (hädanefter BrB)

Olaga hot

Att hota med att slå sönder den skulle kunna innebära att brottet olaga hot i 4 kap 5 § BrB är uppfyllt. För detta krävs däremot att hotet var ägnar att framkalla allvarlig fruktan. Hotet måste alltså kunna tas på allvar och ska kunna leda till att mottagaren känner befogad rädsla för att brottslig gärning kommer att ske.

Det är enligt min bedömning svårare att kunna styrka att hotet var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för mottagaren när hotet riktar sig mot egendom, dvs en bilruta. Däremot är det inte omöjligt, särskilt inte om det finns omständigheter som tyder på att gärningsmannen och mottagaren av hotet var osams eller att andra omständigheter pekar på att gärningsmannens hot var allvarligt menat.

Kan ni stämma honom?

Mitt råd är att polisanmäla händelsen (om det inte redan har gjorts) och hoppas på att en åklagare åtalar. Åklagaren kan i sådana fall driva eran skadeståndstalan och brottmålet i en och samma rättegång vilket skulle göra att ni inte skulle behöva inleda ett eget förhållande. Däremot förstår jag om ni inte vill att din sambos bror ska åtalas. Dessutom är det inte säkert att en åklagare tar målet. Åklagare ska bara åtala om den anser att ett brott kan styrkas. Åklagaren har bevisbörda och ska göra det ställt "utom rimligt tvivel" att ett brott har begåtts av den tilltalade. Detta är det högsta beviskravet i svensk rätt och i detta fall är det, trots tidigare hot om skadegörelse, svårt att styrka att rutan faktiskt krossats av honom. Sannolikt blir det svårt att styrka det brottet. Vad gäller olaga hotet kommer det också vara svårt att styrka att det var ägnat att framkalla allvarlig fruktan.

Däremot, om ni skulle stämma honom i form av en civilrättslig skadeståndstalan, skulle beviskravet vara lägre för er än för en åklagare. Detta eftersom din sambos bror då inte skulle bli dömd för ett brott i det fall er talan vinner bifall, utan bara åläggas att betala skadestånd.

Min bedömning är att trots det lägre beviskravet, kommer ni ändå ha svårt att styrka att det var han som krossade bilrutan. Det kommer det nog också vara svårt för er att styrka att hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Det är däremot inte omöjligt för er att vinna, men sannolikt svårt. Därför är mitt råd att ni polisanmäler händelsen först och sedan avvaktar om åklagar väljer att åtala eller inte.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (100)
2019-12-08 Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?
2019-11-27 Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan
2019-11-25 Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?
2019-11-22 Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

Alla besvarade frågor (76593)