Sommarstuga och telefoni abonnemang

2016-04-09 i Arrende
FRÅGA
Jag har köpt en sommarstuga av en äldre dam. Damen har tillgång till sommarstugan under april - oktober. Sedan 5 år tillbaks har hon kvar sitt fasta telefonabonnemang. Jag har provat att säga upp detta men företagets X jurister säger att abonnenten själv måste säga upp sitt abonnemang. Vad har jag för möjligheter att bli av med hennes fasta telefoni abonnemang i min helägda fastighet?Det skall sägas att damen i fråga tillbringar 2-4 veckor i sommarstugan årligen. Vi har inget avtal som säger att telefonabonnemanget skall finnas kvar i stugan.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Erat avtal emellan er och damen framgår tyvärr inte av din fråga, men jag kommer utgå från att det är ett bostadsarrende eller hyresavtal. Svaren blir lite olika.

Bostadsarrende är en vanlig form av avtal för sommarstugor. Det innebär att ni är jordägare och den äldre damen är arrendator och avtalet kommer generellt att tolkas till hennes fördel. Erat avtal regleras av 10 kap. Jordabalken (JB). Det finns inget skrivet om avtal som arrendatorn skriver för sin egen del till sitt arrende i lagen. Det innebär att detta då förmodligen regleras av avtalet i sig eller en form av brukande som får anses normalt och skett under lång tid. Er hyresgäst har haft detta telefoni avtalet med företaget X under fem år, vilket ni passivt accepterat tills nu. Detta ger arrendatorn en fördel till att få behålla sitt avtal hos Telia förutsatt att hon betalar det.

Bostadsarrenden är giltiga i 5 år om inget annat avtalats, hur en korrekt uppsägning ska ske regleras i 8 kap. 8§ JB. I 10 kap. 6a§ JB står det skrivet om konflikter angående uppsägning och avtalstolkning, den hänvisar er konflikt angående bostadsarrendet till arrendenämnden, vilket är en specialdomstol. De kommer se över ert avtal och besluta vad som är i enlighet med detta. Ni har som nämnt inte skrivit något om abonnemang, men det kanske finns ett villkor i avtalet som beskriver underhåll och funktion som man kan tolka in denna situation i?

Hyresavtal förekommer för sommarstugor. Dessa avtal kan gälla för bestämd tid, 12 kap. 3§ JB. Det är ert ansvar att underhålla sommarstugan i fullt bruk så att den kan användas, 12 kap. 11§ 2st JB. Vad detta innebär är att den ur en allmän uppfattning ska ses som användbar. Om ni då har ett avtal där sommarstugan är uppsagd till oktober, är sommarstugan eran igen för att kunna hyra ut eller bruka. Det borde då inte ses som användbart för er eller andras hyresgästers del, t.ex. om ni vill hyra ut under vintern, när den förra hyresgästen fortfarande har fast telefoniavtal. Om detta hyresavtal föreligger borde ni kunna säga upp avtalet hos Telia då ni är ägare igen av sommarstugan. Alternativt kan ni ta kontakt med hyresgäst föreningen och begära medling.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att säga upp telefoni avtalet, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger (här)”

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93065)