Sommarstuga där samfällighet äger marken - fast eller lös egendom?

2020-10-30 i Fastighet
FRÅGA
Jag äger en sommarstuga. Stugan har ingen tomt utan står på mark som ägs av en samfällighetsförening. På den marken står 10 sommarstugor. Jag och de andra sommarstugeägarna är medlemmar i Samfällighetsföreningen som äger marken. Är min sommarstuga lös egendom? Marken är inte i min ägo, även om jag är en av medlemmarna i samfällighetsföreningen som äger marken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Fast och lös egendom regleras i jordabalken (JB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Fast eller lös egendom enligt JB:

JB 1 kap. 1 § stadgar att fast egendom är jord, som är indelad i fastigheter. Motsatsvis är lös egendom därmed allt som inte är jord. En byggnad som har uppförts på annans fastighet (mark) är uppförd på ofri grund, och utgör lös egendom. Det som avgör om en byggnad (i ditt fall din sommarstuga) är på ofri grund eller inte är om någon annan äger marken som den står på, vilket stämmer i ditt fall.

Hur påverkar medlemskapet i samfällighetsföreningen:

En samfällighetsförening är en egen juridisk person, vilket innebär att föreningen "kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar". Även om du är medlem i föreningen, så är det föreningen som har den rättsliga äganderätten till marken.

Sammanfattning:

Din sommarstuga bör alltså klassificeras som lös egendom, då det är själva samfällighetsföreningen som äger marken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (563)
2021-05-11 Kan min sambo tvinga sig till försäljning av gemensam fastighet?
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?
2021-04-30 Värdering av fastighet vid gåva
2021-04-27 Tillhör ett kassaskåp en fastighet?

Alla besvarade frågor (92162)