Sommarjobba under skuldsanering

2018-04-03 i Skuldsanering
FRÅGA
HejOm man sommarjobbar under skuldsanering, vad händer? Kan det utgöra som underlag för att bryta skuldsaneringen? Sen så undrar jag om man fått skuldsanering, baserad på uppgifter som man då var aktuella, men blir inaktuella längre fram i framtiden tex får jobb , kommer det innebära att skuldsaneringen kommer helt direkt avbrytas? Tacksam för hjälp
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen (SkusanL).

Att vara rehabiliterande och ge svårt skuldsatta personer en definitiv lösning på de ekonomiska problemen är utgångspunkten för skuldsaneringssystemet (se lagmotiven). Detta gör att beslut om skuldsanering ska ändras endast i undantagsfall.

Förändrade ekonomiska förhållanden

Ett av de undantagsfall som kan medföra omprövning och eventuell ändring av din skuldsanering är om du får "förändrade ekonomiska förhållanden", vilket kan vara antingen i form av en väsentlig förbättring eller försämring av din ekonomi (se 48 § 7 p. och 49 § 1 p.). Om du sommarjobbar eller får ett arbete medför detta i regel en förbättrad ekonomi, vilket således alltså kan öppna dörren för en omprövning av skuldsaneringen (dock inte att skuldsaneringen avbryts).

Ansökan om omprövning

Du kan som gäldenär själv välja att vända dig till Kronofogden för att ansöka om omprövning av din skuldsanering på grund av väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden (se 49 § 1 p.). Det som kan hända vid en omprövning i ett sådant fall är att Kronofogden kan ändra skuldsaneringsplanen så att du får betala lite mer i månaden eller att betalningstiden förlängs något (se 49 och 29 §§). Betalningstiden kan som längst bli sju år (51 §). Även en borgenär till dig kan ansöka om omprövning av skuldsaneringen på grund av väsentligt förbättrade ekonomiska förhållanden (se 48 § 7 p.), vilket i så fall oftast sker efter att de tagit del av dina taxerade inkomster.

Bedömningen vid omprövning

För att omprövningen ska resultera i att du ska anses ha fått förbättrade ekonomiska förhållanden ska dock understrykas att det krävs att förändringen varit "väsentlig" (se 48 § 7 p. och 49 § 1 p.).

I prövningen av vad som utgör en "väsentlig" ekonomisk förbättring ska vägledning hämtas från rättspraxis och där har framkommit att det är "väsentligt" om det handlar om omkring 4 000–5 000 kronor i ökat betalningsutrymme per månad. Utöver detta ska förbättringen, för att anses vara "väsentlig", vara "bestående" (se Kronofogdens ställningstagande, s. 6 f.).

Jag har varit i kontakt med en handläggare på Kronofogden som menar att rekvisitet "bestående" i regel ska tolkas som "åtminstone cirka 4 månader". Dock kan det variera lite beroende på vad det är för typ av förbättring, vid till exempel ett större arv räcker oftast bara en månad med ett större belopp för att det ska uppfylla väsentlighetskravet.

Utgången i ditt fall

Ett "vanligt" sommarjobb månaderna juni, juli och augusti påverkar alltså i regel inte din skuldsanering eftersom det i regel inte är fråga om väsentliga och bestående förändringar. Skulle du arbeta fyra sommarmånader skulle detta troligen inte heller medföra att kravet uppfylls eftersom du med fyra sommarmånader sannolikt inte kommer upp i en nettoförbättring med omkring 4 000–5 000 kronor per månad om du slår ut det över hela året. I normalfallet med någon som sommarjobbar under pågående skuldsanering skulle jag alltså inte ge rådet att den behöver ansöka om omprövning av skuldsaneringen, eftersom ansökan skulle avslås. Dock har man inget att "förlora" på att ansöka eftersom vid en avslagen ansökan gäller den ursprungliga skuldsaneringsplanen precis som tidigare.

Om du som arbetslös eller sommarjobbare däremot skulle få ett hel- eller deltidsarbete som ska vara tills vidare är det i regel en fråga om väsentliga och bestående förändringar. I det läget råder jag dig att du ansöker om en omprövning av din skuldsanering.

Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (183)
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?
2021-04-30 Kan man förbetala sin skuldsanering?
2021-03-30 Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

Alla besvarade frågor (93199)