Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt

2020-05-11 i Formkrav
FRÅGA
Får de två personer som bevittnar en framtidsfullmakt vara gifta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad säger lagen?

I lag om framtidsfullmakt 4 § stadgas att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den person som får befogenhet att företräda fullmaktsgivaren i framtiden (lag om framtidsfullmakt 1 §). I övrigt hänvisas till reglerna om solennitetsvittnen vid upprättande av testamente (ÄB 10 kap 2 § 1 st. och 4 § 1 st. och 3 st.). Eftersom det i ärvdabalkens regler endast talas om testator kan den vara lite klurig att tolka bestämmelsen vid upprättandet av en framtidsfullmakt. Läser man förarbetet till lag om framtidsfullmakt framgår det dock att testator ska likställas med fullmaktsgivare. Detta innebär att fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon inte får bevittna en framtidsfullmakt (prop. 2016/17:30 s. 112). Inte heller får vittnet vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om vittnesbekräftelsen.

Slutsats:

Svaret på din fråga är alltså att två personer som är gifta med varandra får vara vittnen. Detta gäller endast under förutsättning att de inte saknar insikt på grund av psykisk störning eller är relaterade till fullmaktsgivaren på något av de ovan angivna sätten.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (170)
2021-03-25 Krav för en giltig framtidsfullmakt
2021-01-29 Hur skriver man en fullmakt?
2021-01-28 Suddbar penna i avtalssammanhang
2020-12-30 Framtidsfullmakt till flera personer

Alla besvarade frågor (91260)