Söka till Försvarsmakten trots tidigare dom

2019-10-01 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! När jag var 15 år blev jag dömd för skadegörelse, nu när jag är 24 år gammal så har jag sökt till grundläggande militär utbildning. Jag blir nekad eftersom jag har blivit dömd för straff tidigare då när jag var 15, finns det någon chans för mig att komma in i svenska militären?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt innehåller bestämmelser om verkställighet av lagen om totalförsvarsplikt. Nionde kapitlet i denna förordning ger bland annat försvarsmakten och rekryteringsmyndigheten rätt att själva meddela ytterligare föreskrifter, utöver de som återfinns i lagen och förordningen som tidigare nämnts. Dessutom kan nämnas att i 4§ försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning fastställs att vid bedömningen av sökandens lämplighet ska hänsyn tas till bland annat laglydnad.

Försvarsmakten har med andra ord rätt att själva ställa krav som är strängare än vad som framgår av lag. De anger själva på sin hemsida att om man blivit dömd för brott, kommer man få avslag på sin ansökan i samband med rekryttestet, se här.

Därför kommer du dessvärre inte bli antagen till grundutbildningen, så som kraven ser ut idag.

Jag har kontaktat Försvarsmakten och ställt frågan till dem vilka möjligheter som finns om man har en tidigare dom. De bekräftade dessvärre att nolltolerans gäller mot tidigare domar, oavsett hur länge sedan det var.

Den möjlighet som finns är att söka civila befattningar inom Försvarsmakten, där frågan om eventuella domar kan vara möjlig att behandla i varje enskilt fall. För mer information om detta går det bra att kontakta Försvarsmakten.

Du når dem på: rekrytering@mil.se

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (371)
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning

Alla besvarade frågor (86407)