Socialtjänstens rätt till hembesök

2019-04-13 i Myndigheter
FRÅGA
Jag undrar om socialtjänsten har laglig rätt att gå runt och snoka kring min lägenhet? En man därifrån medgav att då jag inte hade svarat på ett (1!) telefonsamtal så hade han gått runt och kikat in i alla rum i min lägenhet. Han har dessutom ljugit om i vilket ärende han kommit, och jag funderar över om det är tillåtet för svenska myndigheter att fara med osanning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om socialtjänsten har rätt att gå in i din lägenhet för att du av någon anledning missat att svara i telefon. Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om ett hembesök som del av en utredning enligt socialtjänstlagen.

Vad säger lagen?

Socialtjänstens verksamhet regleras huvudsakligen i Socialtjänstlagen (SoL). I 1:1 3 st SoL kan man utläsa att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Detta betyder att åtgärder från socialtjänstens sida ska vägas mot enskildas vilja och mot det eventuella intrång i deras integritet som åtgärderna kan medföra.

Skydd mot påtvingade hembesök från bland annat socialtjänsten finns även inskrivet i vår viktigaste grundlag, regeringsformen (RF). Detta framgår av 2:6 RF. Hembesök likställs här med det som i lagtexten kallas husrannsakan. Hembesök av den typen får alltså endast företas om det finns uttryckligt lagstöd för det, vilket saknas för socialtjänsten.

Justitieombudsmannens åsikt

Justitieombudsmannen (JO) har i ett flertal fall uttalat sig om hembesök inom ramen för socialtjänstens utredningar. En sammanfattning av JOs ståndpunkt är att hembesök inte får ske utan den enskildes samtycke. Samtycket måste dessutom vara reellt, vilket innebär att den enskilde ska få möjlighet att diskutera hembesöket med socialtjänsten först, dessutom måste den enskilde veta varför hembesöket sker. Om tjänstemannen ljugit om vilket ärende som föranleder hembesöket kan det knappast sägas föreligga ett reellt samtycke eftersom den enskilde vilseletts angående syftet med hembesöket (som ju innebär en viss integritetskränkning).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att socialtjänsten behöver samtycke från den enskilde för att få genomföra ett hembesök. Socialtjänsten får inte framskaffa detta samtycket genom att ljuga om vilket ärende hembesöket gäller. Viktigt att poängtera i sammanhanget är dock att det finns fall då socialtjänsten har befogat intresse av att utföra hembesök som del av sin utredning. Om man i ett sådant läge inte samarbetar kan det påverka rätten till olika insatser eller bistånd om socialtjänsten inte kan få in tillräckligt underlag på något annat sätt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (268)
2019-08-21 Var ska man vara folkbokförd?
2019-08-01 Ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar
2019-08-01 åtgärd mot långsam handläggning hos förvaltningsmyndighet
2019-07-30 Får statsministern påverka hur en domstol ska döma i ett enskilt fall?

Alla besvarade frågor (72152)