Socialnämndens utredningsansvar.

2015-11-28 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Mitt barns skola har gjort en oros anmälan angående vår situation då kommunikationen mellan oss föräldrar är väldigt dålig. Barnet har autism och till saken hör att vi redan har skrivit avtal på familjerättsbyrån om boende varannan vecka. Hur blir gången rent juridiskt nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten, om de tex får in en orosanmälan angående ett barn, skyldiga att inleda en utredning. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och föräldrarnas förmåga. Inom ramen för utredning genomförs tex samtal med föräldrarna och barnet. Även hembesök kan ingå som en del av utredningen. Efter utredningen har genomförts kan socialtjänsten, om behov finns, fatta beslut om stöd/insatser. Insatser med stöd av socialtjänstlagen är dock frivilliga. Om ni inte önskar erhålla något stöd finns det inget i socialtjänstlagen som tvingar er till att delta. Om socialtjänsten under utredningen skulle finna att det föreligger brister i barnets hemmiljö som är av allvarlig karaktär eller att ungdomens beteende är av nedbrytande karaktär kan tvångsvård enligt LVU vara aktuellt. Socialnämnden ansöker om tångvård enligt LVU vid förvaltningsrätten. Som nämnts ovan krävs det dock, för att tvångsvård enligt LVU ska bli aktuellt, brister som är mycket allvarliga. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) hittar du här.

Hoppas att detta hjälpte!

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (371)
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning

Alla besvarade frågor (85567)