Socialen hotar 17-årig dotter med LVU, vad gäller egentligen?

2019-03-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej, vår 17-åriga dotter har varit SoL-placerad ett par år på annan ort pga att hon misskötte sig väldigt. Nu, snart 3 år senare har hon hittat sin plats, har en stadig pojkvän, som är ett år äldre med eget litet hus, sköter skolan med mera. Vår dotter övergick från att bo i familjehemmet till sin pojkvän för cirka 6 månader sedan. Detta har upprört socialen (obs frivillig placering från vår sida, som vi sa upp för att hon skötte sig och bodde med sin kille). Dock har pojkvännen en dom för våld/motstånd mot tjänsteman efter nåt bråk på nyår förrförra året samt att han råkade i fysiskt gräl med nån granne som hotat hans mamma för en kort tid sedan. Pappan till pojkvännen hade nån dom för misshandel också för över 15 år sedan. På grund av det hotar nu socialen med LVU om vi inte tvingar vår dotter att flytta hem omedelbart. De hävdar att det är en omöjlig miljö, enligt dem rent farlig, och hävdar att det är olagligt av oss att låta henne bo med sin pojkvän. Har de verkligen rätt att hota oss så? Eller att sätta LVU på en lös grund som att en 18-åring kille hamnat i slagsmål? Vi har ju träffat pojken, har kontakt med hans familj med mera och vi kan inte se att det är någon fara för vår dotters välbefinnande. Däremot ser vi en fara i att tvinga henne att flytta hem, behöva pendla sammanlagt 4-5 timmar per dag, inte kunna ha sina vänner nära, eller sin pojkvän, och att behöva ge upp den frihet hon nyligen fått genom att flytta hemifrån. Socialen är väldigt hotfulla i detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuellt lagrum för omhändertagande av din dotter

Enligt 3 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska vård i detta fall beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom antingen:

1 Missbruk av beroendeframkallande medel (ej aktuellt gällande din dotter),

2 Brottslig verksamhet (ej aktuellt gällande din dotter)

3 Eller något annat socialt nedbrytande beteende (detta måste socialtjänsten här bevisa)

Ser man till paragrafen ovan kommer det alltså vara upp till socialtjänsten att bevisa huruvida din dotter sysslar med något som definieras under punkt 3 " annat socialt nedbrytande beteende". Vad betyder då denna extremt luddiga formulering? Om man grottar ner sig i förarbeten till paragrafen finner man att med detta menas något som "avviker från samhällets grundläggande normer". Exempel som tas upp är enstaka allvarliga brott, prostitution och vistelse i missbruksmiljö.

Ovan har jag (i fet stil) markerat orden "påtaglig risk" av en anledning. Socialen måste nämligen alltid i dessa fall bevisa att det finns en "påtaglig risk" för att man ska kunna genomföra ett omhändertagande enligt LVU. Socialen måste alltid ha i åtanke att "påtaglig risk" för skada inte är samma sak som en oklar/avlägsen risk. Det ska alltid röra sig om en klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. Det ska vara solklart för alla inblandade att barnet i fråga har ett tydligt vårdbehov.

Mina tankar kring socialens agerande i detta fall

När jag läser din fråga låter jag mig förundras över socialens agerande. Att socialen argumenterar för att gamla dammiga domar för 15 år sedan (och en eventuell dom på pojkvännen) ska kunna leda till att dottern blir LVU-omhändertagen tyder på oroväckande bristfälliga kunskaper kring hur LVU-lagen är uppbyggd. LVU är en skyddslagstiftning för unga, där barnets bästa alltid ska vara avgörande (1 § femte stycket LVU).

Ett omhändertagande enligt LVU ska alltid ses som den absolut sista lösningen. Av omständigheterna i din fråga är det omöjligt att på ett rimligt sätt motivera att dottern ska kunna bli LVU-omhändertagen. Punkt 3 ovan är inte uppfylld. Allt tyder ju istället på att dottern nu mår bra, sköter skolan osv. Ett LVU-omhändertagande skulle ju i detta fall vara djupt kontraproduktivt och det vore sannerligen att negligera vad som är bäst för din dotter.

Det finns massvis av ytterligare frågetecken till socialens agerande i din fråga. Hur har de fått tag i uppgifterna om hur dottern mår i sin nya miljö? Hur har de egentligen tänkt att styrka/dokumentera ett LVU-omhändertagande? Vad menar de egentligen att den 15 år gamla domen på pappan har för relevans idag?

Sammanfattning

Ett LVU-beslut ska inte kunna ske på de grunder du beskriver i din fråga. Dessa grunder kvalificerar helt enkelt inte ett LVU-omhändertagande (jmf med de tre kvalificeringspunkterna ovan).

Jag vill avsluta denna fråga med att än en gång påminna om vikten att socialen tar beslut i enlighet med vad som är förenligt med barnets bästa. En LVU-placering är här inte i linje med vad som är bäst för din dotter. När din dotter nu äntligen hittat sin plats och sköter skola etc. finns ingen som helst anledning för socialen att gå in och förstöra detta.

Värt att påpeka är också att socialen naturligtvis inte ska använda LVU som ett slags "hot" mot dig och din dotter utan alltid eftersträva att vara professionella i sina kontakter. Socialen bedriver faktiskt myndighetsverksamhet och ska därmed också agera därefter.

Hoppas du känner att du fått ett bra och tydligt svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (267)
2019-08-01 Ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar
2019-08-01 åtgärd mot långsam handläggning hos förvaltningsmyndighet
2019-07-30 Får statsministern påverka hur en domstol ska döma i ett enskilt fall?
2019-07-30 Kan man överklaga ett beslut i migrationsverket angående försörjningskrav?

Alla besvarade frågor (72048)