Socialen ansöker om LVU, hur är chanserna och vad gäller egentligen?

2019-04-28 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Har barn som är placerade enligt sol, jag begärde att dom skulle komma hem i februari. Socialen startade en utredning men ansåg att de var för tidigt. Anledningen till placeringen var mitt mående. Jag är och har varit stabil över tid, har ordnad ekonomi, boende, socialt nätverk, kontakt med vården. Socialen ansöker om LVU för att dom "kan behöva begränsa umgänget" Jag har åtgärdat allt som låg i grund för placeringen, barnen och jag har en bra relation vilket dom vet om. Får dom göra så? Hur är chanserna? Kan jag be om att få LVU i hemmet för att barnen ska komma hem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Aktuellt lagrum för omhändertagande av dina barn mot din vilja

För att dina barn ska omhändertas mot din vilja måste socialens utredning visa att det finns tydliga förutsättningar för vård med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vård enligt denna lag ska i detta fall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan skadas (2 § LVU). Vi denna bedömning ska vad som är bäst för den unge alltid vara avgörande (1 § femte stycket LVU).

En omhändertagande enligt LVU grundar sig alltid på en helhetsbedömning som måste göras från fall till fall. Vid denna bedömning vilar en mycket tung utredningsbörda på socialens axlar. Man måste alltid ha i åtanke att ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd, både för barnet och för barnets familj. Det är en sista nödlösning, och något socialen ska ta till då det egentligen inte finns några alternativa utvägar kvar. Barnets bästa väger alltså alltid tungt och måste alltid finnas i bakhuvudet på socialen vid denna typ av beslutsfattande.

Bedömningen i detta fall

I din fråga framgår absolut ingenting som tyder på att dina barn ska omhändertas enligt LVU. Extremt luddiga formuleringar som "kan behöva begränsa umgänget" är inte på långa vägar tillräckligt utredningsunderlag för socialen i LVU-sammanhang. De två orden "påtaglig risk" blir nyckelord här. Socialen måste nämligen alltid bevisa att det finns en "påtaglig risk" för barnets hälsa om man ska kunna genomföra ett omhändertagande enligt LVU. "Påtaglig risk" för barnets hälsa inte är samma sak som en oklar/potentiell/eventuell/avlägsen risk. Det ska alltid röra sig om en klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. Det ska vara solklart för alla inblandade att barnet i fråga har ett tydligt vårdbehov.

I din fråga finns dock inga omständigheter som gör det solklart att dina barn har ett vårdbehov. Således ska dina barn inte kunna LVU-placeras. Har du åtgärdat allt som låg till grund för en SoL-placering är det en självklarhet att du ska få hem dina barn igen. Vet socialen dessutom om att du numera har en bra relation till dina barn tyder "hotet" om LVU på synnerligen allvarligt bristande förståelse kring vad som krävs för en LVU-placering. Det är såklart ett rättssäkerhetsproblem om socialen inte kan reglerna som grundar deras egen myndighetsutövning.

Sammanfattningsvis följer svaret på dina tre frågor nedan:

Fråga 1 Får socialen agera på detta sätt?: Nej socialen får inte agera på detta sätt. Det strider mot såväl socialtjänstlagen som LVU.

Fråga 2: Hur är chanserna?: Mycket goda för att få hem barnen. LVU-placering är (av det jag kan bedöma av din fråga) inte aktuellt.

Fråga 3: LVU i hemmet?: Frågan behöver inget svar, då barnen inte ska LVU-placeras överhuvudtaget. Att be om LVU i hemmet är överhuvudtaget ingenting man kan göra då detta vore mot syftet med LVU-lagstiftningen.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på dina frågor!
Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (274)
2019-09-12 Krävs tillstånd för att sitta hundvakt åt tre hundar?
2019-09-12 Får en bygglovshandläggare handlägga ett bygglov på samma gata som den tidigare beviljat sådant på?
2019-09-02 Ansökan om svenskt pass efter man begått brott/blivit dömd
2019-09-01 Kan brottet ringa stöld utgöra ett hinder för inresa till Cypern?

Alla besvarade frågor (73018)