Smutskastning av annat företag

Hej, Vilka lagar bryter ett företag mot om de aktivt letar upp ett företags kunder och där ljuger och påstår att bolaget är bedragare i rent syfte att skada företaget? Vilka åtgärder kan man som företag vidta mot sådana "förtal"?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det ska först påpekas att brottsbalkens bestämmelse om förtal (5 kap. 1 §, se här) knappast kan bli aktuell här. Den bestämmelsen skyddar nämligen enbart enskilda personer och inte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. Detta brukar beskrivas som att det i Sverige saknas skydd mot så kallat ekonomiskt förtal. Förvisso brukar man i juridisk litteratur säga att om det är så att yttrandena är att förstå så att det i själva verket är en eller flera enskilda personer (och inte föreningen i sig) som utpekas så föreligger ändå förtal. Vägledande praxis saknas dock, och man bör alltså utgå från att bestämmelsen i allmänhet inte är tillämplig i sådana här situationer, då det är ett företag/bolag som ”förtalas”.

Men är det så att ett företag (A) letar upp ett annat företags (B) kunder då man marknadsför produkter i sin näringsverksamhet och ljuger och påstår att företag (B) är bedragare etc. kan marknadsföringslagens (se https://lagen.nu/2008:486) bestämmelser aktualiseras. I sådant fall är det främst bestämmelsen i 18 § om jämförande reklam som är intressant. Det är nämligen inte tillåtet att i sin reklam misskreditera eller vara nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet eller förhållanden. Gör man det kan man bli skadeståndsskyldig gentemot det utpekade företaget (enligt 37 §, talan väcks i sådant fall som huvudregel vid Stockholms tingsrätt enligt 50 §). Men för att lagen ska vara tillämplig krävs som sagt att smutskastningen sker i företagets marknadsföring.

Med marknadsföring i lagens mening menas reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter (3 § stycke 6). Eftersom jag inte känner till några närmare detaljer om hur det har gått till i det här fallet är det dock svårt att göra någon bedömning av huruvida smutskastningen skett inom ramen för marknadsföring eller inte.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer.

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000