Småmål/förenklat mål

2017-07-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
finns det något i ngn lagtext som säger att en tvist gällande hyresskuld per automatik handläggs som ordinärt mål i tingsrätt. Detta trots att kapitalbeloppet klart understiger ett halvt basbelopp och således beloppsmässigt är ett förenklat mål?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Det lagrum som är tillämpligt är Rättegångsbalken (1942:740), vidare förkortad "RB" och som du hittar här.

Som huvudregel ska en tvist tvist handläggas som ordinärt mål, dvs. med tre lagfarna domare vid huvudförhandling, jfr 1 kap 3a § RB. Däremot ska mål som understiger ett halvt prisbasbelopp handläggas som ett s.k. förenklat mål, precis som du nämner, jfr. 1 kap 3d § RB.

Det enda undantaget mot att det ska bedrivas som ett förenklat mål är om en part i målet yrkar att allmänna regler ska tillämpas och samtidigt gör det sannolikt att tvisten egentligen berör ett högre värde än ett halv prisbasbelopp, eller om det annars finns en särskild anledning att föredra målet enligt huvudregeln i 1 kap 3a § RB.

Slutsats

Det finns alltså inget i lagtext som säger att en tvist gällande en hyresskuld som understiger ett halvt prisbasbelopp ska handläggas på annat sätt än som ett förenklat mål.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Allt gott,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2021-08-01 Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?
2021-07-31 Vad är "prosecutorial discretion" på svenska?
2021-07-31 Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?
2021-07-31 Absolut åtalsplikt

Alla besvarade frågor (94603)