Slagsmål i skolan

Hej jag är 15årig tjej och hamnade i slagsmål men först knuffade hon mig riktigt hårt osen slogs vi och detta hände i skolan och hon vill anmäla mig vad kan hända mig hon skadade inte sig o jag skadade it mig dock

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått händelseförloppet korrekt så utdelade hon en knuff mot dig och i gengäld slog du henne vilket sedan eskalerade till ett slagsmål. Att tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta betraktas vara (ringa) misshandel enligt 3 kap. 5 § brottsbalken. Att knuffa någon kan anses utgöra ringa misshandel eller ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. En möjlighet för dig att undgå straff skulle vara ifall du befann dig i en nödvärnssituation i enlighet med 24 kap. 1 § brottsbalken. Det förutsätter att angreppet dels är brottsligt, dels att det är påbörjat alternativt överhängande. Det krävs också att våldet inte är uppenbart oförsvarligt och att det riktas mot angriparen. Utan att veta alla omständigheter i ditt fall så torde ditt agerande kunna falla in under bestämmelsen eftersom du säger att hon inte skadades och att hon först utdelade en knuff mot dig.

Ifall hon väljer att polisanmäla händelsen så ska polisen först besluta om att utföra en brottsutredning. Ifall en brottsutredning inleds så ska polisen eller en åklagare därefter besluta om att väcka åtal eller inte. Om åtal väcks innebär det att en domstol kommer att pröva målet vid en rättegång. Det är under själva huvudförhandlingen som parterna ska redogöra för varderas syn av händelseförloppet och åberopa bevisning. Därefter fattar domstolen ett beslut. Eftersom du har fyllt 15 år så är du straffmyndig och kan rent teoretiskt tilldelas påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Val av påföljd är en helhetsbedömning i varje enskilt fall som domstolen tar ställning till, det är därför svårt för mig att svara på vilken påföljd du skulle kunna få. Utgångspunkten är att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på tal. Men av de omständigheter som du redogjort för så låter det som att du handlade i nödvärn, vilket innebär att gärningen inte ens anses vara brottslig. Om domstolen ändå skulle anse att du inte befunnit dig i en nödvärnssituation så kommer dem ta hänsyn till din unga ålder och omständigheter i övrigt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”