Slagen och hotad med kniv, vilka brott och påföljder?

Hej.

Om jag blir slagen med en kniv (den vassa eggen) på mitt knä och därefter kniven riktad rakt mot mitt bröst på 0,5-1 meters avstånd utan verbalt hot om att bli dödad, vad är det för brott? (Misshandel + olaga hot, eller?) Vad kan påföljden bli? Har det betydelse om det sker mellan makar?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalk (BrB) som är den del av lagen som reglerar olika brottsliga gärningar.

Misshandel

Som du säger så räknas den situation att någon slår dig på knät med den vassa eggen på en kniv som misshandel (3 kapitlet 5 § BrB). Detta är dock förutsatt att du fått en skada på ditt knä i och med detta och/eller känt smärta, men jag tolkar din fråga som att både skada och smärta uppstår i och med händelsen.

Olaga hot/grovt olaga hot

Att rikta en kniv mot någons bröst på det sätt som du beskriver i din fråga räknas som olaga hot (4 kapitlet 5 § BrB), precis som du är inne på. Att personen inte verbalt hotar att döda dig spelar i detta fall ingen roll utan det räcker att kniven riktas mot ditt bröst för att personen ska ha begått brottet olaga hot.

Eftersom en kniv har använts för att förstärka hotet finns det en möjlighet att gärningen skulle kunna falla under brottet grovt olaga hot (4 kapitlet 5 § andra stycket BrB). Det är dock svårt för mig att svara på om brottet skulle räknas som grovt eller inte. Både för att jag inte har mer information om händelsen och om vilka omständigheter som fanns vid tillfället, och för att rättsläget ännu inte är helt klart sedan det infördes i lagen att olaga hot som förstärks med vapen ska anses vara grovt. Det är fortfarande oklart om en sådan situation som du beskriver i din fråga skulle resultera i att brottet bedöms som grovt.

Påföljd

Det är svårt för mig att svara på vad påföljden skulle bli i just det här fallet då det är många olika omständigheter som väger in i bestämmandet av påföljd. Sådant som kan påverka vad straffet för gärningspersonen blir är t.ex. om det föreligger några förmildrande (29 kapitlet 3 § BrB) eller försvårande omständigheter (29 kapitlet 2 § BrB) eller om gärningspersonen har begått brott tidigare (29 kapitlet 4 § BrB).

I lagen står det att straffet för misshandel är fängelse i upp till två år, straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och straffet för grovt olaga hot är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Troligtvis skulle gärningspersonen i det här fallet dömas till både misshandel och olaga hot (eller grovt olaga hot). I sådana fall bestäms straffet för varje enskilt brott först och sedan bestäms ett gemensamt straff utifrån det. Bestämmelser angående detta finns bland annat i 26 kapitlet 2 § BrB om du vill läsa mer.

Det finns dessutom ett antal alternativa påföljder som en gärningsperson kan få istället för fängelse om det skulle vara lämpligt. Sådana påföljder är t.ex. villkorlig dom som kan förenas med samhällstjänst (27 kapitlet BrB), skyddstillsyn (28 kapitlet BrB) eller rättspsykiatrisk vård (31 kapitlet 3 § BrB).

Om brotten sker mellan makar

Det har betydelse om det skulle vara så att brottet sker mellan makar. Om det är så att det sker upprepad brottslighet mellan makarna, alltså att det inte var första gången det ena maken blev utsatt för brott av den här typen av den andra maken kan det röra sig om brottet grov fridskränkning (4 kapitlet 4a § första stycket BrB). Om upprepad brottslighet har begåtts av en man mot en kvinna i ett äktenskap (eller äktenskapsliknande förhållande, t.ex. samboskap) så faller gärningarna under brottet grov kvinnofridskränkning (4 kapitlet 4a § andra stycket BrB). Straffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är lägst nio månader och högst sex år.

Sammanfattning

Brottet misshandel och olaga hot (alternativt grovt olaga hot) har begåtts. Vad påföljden blir beror på omständigheterna i den specifika situationen. För misshandel är straffet fängelse i upp till två år, för olaga hot är straffet böter eller fängelse i högst ett år och för grovt olaga hot är straffet fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Om det sker upprepad brottslighet mellan makar skulle det kunna röra sig om grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning.

Hoppas du har fått svar på din fråga, om inte eller om du har fler frågor, är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Sanna WallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”