Slag eller spark?

FRÅGA
Om en person har protes för ben och använder dessa proteser för att slå. Räknas det som spark eller slag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline

Juridisk sett så spelar de ingen roll om du sparkar eller slår någon. De kan man se om man analysera de olika verben som finns alla regler som handlar om våld mot person. se bl.a:

Vid mord ska man "beröva annan livet", 3 kap. 1 § BrB.Vid misshandel är det "tillfogar annan person" skada, 3 kap. 5 § BrB.Vid vållande av annans död är det "orsakar annans död", 3 kap. 7 § BrB.

De är ganska tydligt att alla dessa brott kan uppfyllas både genom spark och slag. Då kan t.ex både beröva annan livet genom sparkar och slag eller tillfoga annan smärta både genom att sparka dem på benet eller slå dem i magen.

En intressant fråga är dock om vederbörande tar av protesen och använder den som ett slagträ så torde de betraktas som ett tillhygge. Vilket är en faktor som kan spela in om man ska bedöma om ett brott är grovt eller inte, 3 kap. 6 § BrB.

Min personliga svar på den filosofiska frågan om de ska räknas som ett slag eller en spark är nog följande: Att de ska räknas som ett slag. Att tillhygget i detta fallet liknar ett ben borde inte skilja situationen från fall där personen t.ex använder ett slagträ.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (425)
2021-05-06 Nödvärn, mord/dråp samt misshandel
2021-05-02 Berätta om allmänfarlig sjukdom (Hepatit C)
2021-04-30 Vart regleras brottet misshandel
2021-04-30 Kan psykiskt lidande och förtal ses som brottet vållande till annans kroppsskada?

Alla besvarade frågor (92024)