Skyldigheter vid servitut

2017-06-28 i Servitut
FRÅGA
Hej!Vi har en sommarstuga som vi kommer till genom att köra över en gårds mark där vi har servitut på att få hålla en väg som är 5 meter bred. Markägaren har satt upp en grind och har hästar där på vinterhalvåret och får på sommarhalvåret. Vi nyttjar vår stuga mest sommartid då fåren går där. De står ofta vid grinden, vilket gör att vi kan inte komma igenom utan att de smiter ut. Vi har grävt dike längs vägen för att den inte ska vara så blöt, men när vi kommer på våren efter att flera stora hästar gått där, så är vägen söndertrampad, dikeskanten nedtrampad och vägen blir då smalare och översvämmas ibland av vatten.Så vi undrar vilka skyldigheter/ rättigheter markägaren och vi har.Med vänlig hälsning, Carolina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om servitut finns i 14 kap. jordabalken.

Grunden för servitut är att den tjänande fastigheten (den fastigheten som har servitutet på sin mark) inte i övrigt ska åläggas några förpliktelser. Ett undantag till detta är möjligheten att avtala om att den tjänande fastigheten ska sköta underhållet av vägen (14 kap. 1 § 2 stycket). Har ni inte avtalat om det gäller 14 kap. 6 § 2 stycket, det vill säga att det är upp till den härskande fastigheten (i det här fallet ni) att se till så att vägen hålls i ett hyggligt skick.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (299)
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?

Alla besvarade frågor (94630)