Skyldigheter för timanställda

Min fråga är för min dotter:

Hon har tackat ja till timanställning som gymnastikledare och har nu arbetat några veckor, men eftersom hon har fått ett heltidsarbete så vill hon säga upp sig som ledare.

De har nu återkommit med att hon är anmäld till olika kurser som kommer att kosta 6000kr (utan att hon fått reda på det) som hon blir betalningsansvarig för.

Är detta lagligt (kan de enligt lagen) kräva att hon betalar för inte utförda utbildningar

med en uppsägningstid på 15 dagar (hon hinner inte gå någon av dessa utbildningar under denna tiden)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt gäller vad som framgår i avtalet mellan arbetsgivaren och din dotter om vilka uppgifter hon ska åta sig och vilka kurser hon ska gå på. Om det inte finns något i anställningsavtalet som reglerar en skyldighet att gå på vissa kurser får man kolla i lagen istället.

Regler om timanställning

När det gäller timanställning är detta faktiskt ingen anställningsform som regleras i lagen, utan ger bara ett uttryck för att en person ska arbeta ett obestämt antal timmar under en obestämd tid. Det är arbetsgivarens behov som avgör hur mycket personen ska arbeta. I lagen om anställningsskydd [LAS] regleras bara visstidsanställning [arbete för viss tid] och tillsvidareanställning [heltid]. Vilken typ av anställning som din dotter egentligen har ska framgå av avtalet mellan henne och arbetsgivaren, men för mig låter det som en visstidsanställning.

Som timanställd har din dotter ingen skyldighet att arbeta mer än de timmar som arbetsgivaren givit henne och som hon har tackat ja till. Om din dotter säger upp sig och ingen av dessa uppdrag ska utföras inom uppsägningstiden, finner jag ingen anledning till att din dotter skulle vara skyldig att arbeta för arbetsgivaren efter denna tiden och då inkluderat att hon heller inte skulle bli betalningsskyldig. Detta förutsätter dock att din dotter inte haft vetskap om kurserna för att arbetsgivaren inte sagt något och att det inte varit på det viset att information har givits men att din dotter inte läst informationen.

Arbetsgivarens informationsskyldighet

När en anställning ingås är det viktigt att arbetsgivaren lämnar all information till din dotter som behövs för anställningsförhållandet. Information behöver dock inte lämnas om din dotter bara ska arbeta där i tre veckor, men genom din formulering av frågan förstår jag det som att det rör sig om fler veckor än tre. I sådana fall ska arbetsgivaren informera om diverse uppgifter som b.la. innefattar en beskrivning av din dotters arbetsuppgifter och vad som gäller för uppsägning [6 c § LAS]. Det verkar inte som att din dotter fått all information eftersom dessa kurser inte nämnts av arbetsgivaren och i sådana fall har din dotter rätt att kräva skadestånd av arbetsgivaren, vilket i detta fall skulle innebära att arbetsgivaren själv får stå för kostnaderna för utbildningen.

Min slutgiltiga bedömning

Sammanfattningsvis skulle jag därmed göra en bedömning av att utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig, så kan inte arbetsgivaren kräva att din dotter ska betala för kurser som hon inte känt till och som hon dessutom inte tackat ja till. Detta förutsätter ju som sagt att din dotter inte fått information om detta tidigare i avtalet, men bara missat det.

Hoppas detta var svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer! Stort lycka till!

Vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo