Skyldigheter att klippa ner häck vid korsning

2020-06-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HejVilka skyldigheter i lagen har man på att klippa ner en häck om man bor i en korsning?Jag har läst att den ska vara 80cm hög 10m åt båda hållen, men är det ett krav i lagen eller ett önskemål från kommunerna?Vad kan man bli skyldig för om man inte följer rekommendationerna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din fråga rör främst Plan och bygglagen (PBL).

Som fastighetsägare har man en skyldighet att hålla sin tomt i vårdat skick samt att se till att den sköts så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer (PBL 8 kap. 15 §). Sikten är något som är av vikt för alla trafikanter.

Det råder dock lite olika rekommendationer från olika kommuner, så gällande de specifika måtten ska man vända sig till sin egna kommun. För många av kommunerna gäller det dock att fastighetsägarna som har en hörntomt (befinner sig i en korsning), ska se till att växter och buskage inte är högre än 80 cm över gatans nivå. Detta får sedan sträcka sig 10 meter åt vardera håll.

Om det uppstår olägenheter i trafiken för att man inte har klippt ner sin häck ordentligt så kan det leda till att kommunen förelägger fastighetsägaren att klippa ner växtligheten kombinerat med eventuellt vite. Däremot, om en olycka uppstår på grund av att du inte har klippt din häck så kan det leda till att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig (PBL 8 kap. 15 §).

Jag rekommenderar således att du klipper ner din häck till rekommenderad standard. Det är krav i lag att fastighetsägare ska hålla sin tomt i skick, så att tomten inte orsakar olyckor eller liknande på grund av exempelvis dålig sikt.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88107)